Društva za posredovanje u osiguranju

Alfa Insurance Broker DOO (oduzeta dozvola)

Poslovno ime: Alfa Insurance Broker DOO

Sjedište društva: Ul. Baku bb, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-179/2-17 od 08. 03. 2017.

PIB matični broj društva: 03126412

Registarski broj kod CRPS: 50787822

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Zoran Mihailović - 50%, Miodrag Andrijašević - 50%

Izvršni direktor: Zoran Mihailović

Članovi Odbora direktora:

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu: 03-210/10-18 od 07. 09. 2018. godine.

Broj telefona:

Web sajt:

Omega Broker DOO

Poslovno ime: Omega Broker DOO

Sjedište društva: Ul. Studentska 138, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-199/2-18 od 05. 04. 2018.

PIB matični broj društva: 03184307

Registarski broj kod CRPS: 50829861

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Koviljka Mihailović - 100%

Izvršni direktor: Bojana Baletić

Članovi Odbora direktora:

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: Mob. - 068 228 028 Tel./Fax:   020 237 729

Web sajt: www.omegabroker.me

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

APO Plus DOO

Poslovno ime: APO Plus DOO

Sjedište društvaBul. Ivana Crnojevića 54/4, Podgorica.

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-227/2-12 od 09. 03. 2012.

PIB matični broj društva: 02871866

Registarski broj kod CRPS: 5-0625281

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Dragan Pavićević, Podgorica – 5%; Nadežda Klemenčić, Ljubljana, Slovenija – 80%; Miroslava Pirc, Ljubljana, Slovenija – 15%.

Izvršni direktor: Miloš Radonjić

Članovi Odbora direktora: nema

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona+382 20 240 806, fax: +382 20 240 807

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

 

 

Amon Broker DOO

Poslovno ime: Amon Broker d.o.o.

Sjedište društva: 9. Crnogorske br. 20., Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-883/8-18 od 24. 10. 2018.

PIB matični broj društva: 03231127

Registarski broj kod CRPS: 50865170

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Nađa Andrijašević - 100%

Izvršni direktor: Borka Ljubić

Članovi Odbora direktora:

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona:

Web sajt:

BROKER INS DOO

Poslovno ime: BROKER INS DOO

Sjedište društva: Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-863/2-11 od 31.08.2011.

PIB matični broj društva: 02854694

Registarski broj kod CRPS: 50614219

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Radonja Zeković, Podgorica – 50%, Boris Županović - 50%

Izvršni direktor: Radonja Zeković

Članovi Odbora direktora: nema

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 20 335 583

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt: www.brokerinsurance.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map