Društva za zastupanje u osiguranju

EXPERIENCE DOO

Poslovno ime: EXPERIENCE DOO

Sjedište društva: Palih boraca lamela 3 br. 18, Tivat

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-93/2-15 od 09. 02. 2015

PIB matični broj društva: 03030326

Registarski broj kod CRPS: 50719440

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Miloš Marić, Tivat - 100%

Izvršni direktor: Miloš Marić

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 68 015 637

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

KONTAKT DOO

Poslovno ime: KONTAKT DOO

Sjedište društva: Ul. Bratstva i jedinstva br. 15, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-125/2-15 od 09. 04. 2015

PIB matični broj društva: 03045994

Registarski broj kod CRPS: 50730002

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Dušan Golović, Podgorica - 100%

Izvršni direktor: Dušan Golović

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 69 526 002

                        +382 20 510 390

Mail: -Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

Čelebić Loyal DOO

Poslovno ime: ČELEBIĆ LOYAL DOO

Sjedište društvaUl. Oktoih br. 2, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-1049/2-14 od 14. 10. 2014

PIB matični broj društva: 03022161

Registarski broj kod CRPS: 50714047

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: "ČELEBIĆ" D.O.O. , Podgorica - 100%

Izvršni direktor: Milun Guzina

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 68 809 202

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Web sajt: 

Smart Money Solutions DOO

Poslovno ime: Smart Money Solutions DOO

Sjedište društva: Ul. Sima Barovića br. 20., Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-310/8-19 od 27. 05. 2019

PIB matični broj društva: 03264181

Registarski broj kod CRPS: 50891771

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Helena Kodrič Mori, Maribor - 100%

Izvršni direktor: Smiljan Mori

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona:

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

New Life CG

Poslovno ime: New Life CG DOO

Sjedište društva: Rimski Trg br. 2, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-47/9-18 od 26. 02. 2019

PIB matični broj društva: 03245829

Registarski broj kod CRPS: 50878394

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Milanka Dašić, Tivat - 100%

Izvršni direktor: Milanka Dašić

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 68 803 322

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt: 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map