Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Sava osiguranje AD

Poslovno ime: Sava osiguranje AD

Sjedište društva: Svetlane Kane Radević br. 1, Podgorica

Vrsta osiguranja: neživotno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 304-1/08, od 2.04.2008.

PIB matični broj društva: 02303388

Registarski broj kod CRPS: 4-0004670

Poslovno ime i adresa kvalifikovanih imalaca i procenat učešća u kapitalu: Društvo za reosiguranje Pozavarovalnica Sava dd, Slovenija, Ljubljana, ul.Dunajska cesta 56 - 100%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Nebojša Šćekić, 03-614/3-19 od 27. juna 2019.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Edita Rituper, 03-191/5-19 od 12.04.2019, Milan Viršek, 03-191/6-19 od 12.04.2019., Marko Jazbec, 03-191/7-19 od 12.04.2019.

Poslovno ime i sjedište revizora: DeloitteD.O.O. Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog bb, 03-639/3-19 od 26. 07. 2019., Katarina Bulatović

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008.godina; 2009. godinu 2010. godina ; 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017. godina; 2018. godina

Broj telefona: +382 20 234 036

Web sajt: www.sava.co.me

 

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map