Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Swiss osiguranje AD

Poslovno ime: Swiss osiguranje AD

Sjedište društva: Bul. Josipa Broza 23A, Podgorica, br. rješenja: 03-274/4-11 od 7. aprila 2011.

Vrsta osiguranja: neživotno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 896-2/08 od 23.01.2009.

PIB matični broj društva: 02096064

Registarski broj kod CRPS: 4-0000110

Poslovno ime i adresa kvalifikovanih imalaca i procenat učešća u kapitalu: HP Fjord, Kotor - 58,6277%, Vukašin Labović, Peć - 15,8196%, Eurofond - 13,7537%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Ivan Lero, 03-483/4-14 od 15.05.2014.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Predrag Jovanović, 03-585/2-19 od 27.06.2019. godine, Gorana Pavićević Ćetković, 03-585/4-19 od 27.06.2019. godine, Tanja Milošević, 03-585/3-19 od 27.06.2019. godine.

Poslovno ime i sjedište revizora: Crowe MNE D.O.O. Podgorica, Vučedolska br. 7, 03-586/2-19 od 27.06.2019, Vladimir Kavarić

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008. godina; 2009. godina 2010. godina 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017. godina; 2018. godina

Broj telefona: +382 20 657300; +382 20 657 301

Web sajt: www.swiss-osiguranje.com

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map