Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Uniqa životno osiguranje AD

Poslovno ime: Uniqa životno osiguranje AD

Sjedište društva: Bul. Džordža Vašingtona br. 98/4, The Capital Plaza, Podgorica, broj rešenja: 03-550/2-16 od 30 maja 2016.

Vrsta osiguranja: životno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 10-2/08 od 6.02.2008.

PIB matični broj društva: 02383136

Registarski broj kod CRPS: 4-0006984

Poslovno ime i adresa kvalifikovanih imalaca i procenat učešća u kapitalu: Uniqa International AG, - 93,31%, Uniqa AD za osiguranje Beograd - 6,68%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Mersiha Hot, 03-547/3-14 od 15. 05. 2014.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Alexander Breit, 03-573/3-19 od 27.06.2019, Gerald Muller, 03-573/4-19 od 27.06.2019, Gordana Bukumirić, 03-573/2-19 od 27.06.2019.

Poslovno ime i sjedište revizora: PricewaterhouseCoopers DOO, Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 03-935/2-19 od 06.11.2019., Šućo Oručević

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008.godinu; 2009. godinu 2010. godina ; 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017. godina; 2018. godina

Broj telefona: +382 20 444 700

Web sajt: www.uniqa.co.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map