Društva za zastupanje u osiguranju

Sava Agent DOO

Poslovno ime: Sava Agent DOO

Sjedište društva: Rimski trg br 70, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 21-1/08 od 11.02.2008.

PIB matični broj društva: 02699893

Registarski broj kod CRPS: 5-0444651

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Sava osiguranje AD, Podgorica - 100%

Izvršni direktor: Snežana Milović

Članovi Odbora direktora: ne postoji

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 20 234 263

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map