Društva za zastupanje u osiguranju

Pristupačnost

Safe Invest DOO

Poslovno ime: Safe Invest DOO

Sjedište društva: Ul. Serdara Jola Piletića bb Palada, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 170-2/08 od 14.04.2008.

PIB matični broj društva: 02418886

Registarski broj kod CRPS: 5-0232562

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Safe Invest Holding AG, Beč, Austrija - 100%

Izvršni direktor: Alexander Schwendemann

Članovi Odbora direktora: ne postoji

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 20 201 115

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map