Društva za zastupanje u osiguranju

SWISS PLUS DOO

Poslovno ime: SWISS PLUS DOO

Sjedište društva: Josipa Broza Tita 23a, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 322-4/08 od 31.07.2008.

PIB matični broj društva: 02727293

Registarski broj kod CRPS: 5-0487424 / 012

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO "SWISS OSIGURANJE" A.D. PODGORICA- 100%

Izvršni direktor: Dragana Đurović

Članovi Odbora direktora: ne postoji

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 20 237 068; +382 20 238 962

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map