Pretraga

Ovlašćeni zastupnici i posrednici u osiguranju

Ovlašćeni posrednici u osiguranju

r.br. IME I PREZIME br.rješenja Datum izdavanja Prebivalište
         
1 Ljubica Rafailović 243-2/08 28. mart 2008. Budva
2 Ljiljana Mršović 478-2/08 30. jun 2008. Podgorica
3 Julijana Poposka 477-2/08 30. jun 2008. Herceg Novi
4 Igor Radojević 476-2/08 30. jun 2008. Podgorica
5 Nataša Čabarkapa 475-2/08 30. jun 2008. Podgorica
6 Dragan Đurasović 502-2/08 31. jul 2008. Nikšić
7 Dobrila Simonović 490-2/08 31. jul 2008. Nikšić
8 Branka Medin Stanić 504-2/08 31. jul 2008. Budva
9 Vidosava Bibić 506-2/08 31. jul 2008. Budva
10 Jasminka Čerimagić 505-2/08 31. jul 2008. Budva
11 Boja Rađenović 518-2/08 31. jul 2008. Budva
12 Jovica Maslan 530-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
13 Petar Mrdak 531-2/08 31. jul 2008. Podgorica
14 Radmila Đurđević 538-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
15 Rajko Mihović 544-2/08 31. jul 2008. Budva
16 Redžep Duraku 545-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
17 Vladimir Šparović 554-2/08 31. jul 2008. Herceg Novi
18 Dragan Todorović 559-2/08 31. jul 2008. Podgorica
19 Svetlana Rakočević 555-2/08 31. jul 2008. Podgorica
20 Vaso Vulin 564-2/08 31. jul 2008. Budva
21 Jovan Perović 565-2/08 31. jul 2008. Tivat
22 Brankica Vujović 556-2/08 31. jul 2008. Podgorica
23 Milan Đerković 570-2/08 31. jul 2008. Podgorica
24 Vukica Glomazić 581-2/08 31. jul 2008. Budva
25 Mladenka Perić 588-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
26 Bogdan Petrović 589-2/08 31. jul 2008. Ulcinj
31 Ranko Vuković 571-2/08 5.septembar 2008. Podgorica
32 Snežana Kepić 594-2/08 5. septembar 2008. Podgorica
33 Davor Prelević 619-2/08 5.septembar 2008. Herceg Novi
34 Rupert Strobl 547-3/08 5. septembar 2008. Graz, Austria
35 Radenko Purić 704-4/08 22. oktobar 2008. Podgorica
36 Radonja Zeković 28-2/08 22. oktobar 2008. Podgorica
37 Vukašin Krgović 747-2/08 22. oktobar 2008. Podgorica
38 Vesko Vlahović 725-7/08 22. oktobar 2008. Podgorica
39 Nataša Doderović 752-2/08 22. oktobar 2008. Nikšić
40 Balša Čavlović 03-823/4-09 24. decembar 2009. Podgorica
41 Vojislav Drobnjak 03-826/4-09 24. decembar 2009. Podgorica
42 Dragan Vukčević 03-819/4-09 29. januar 2010. Podgorica
43 Vladan Kovačević 03-820/4-09 29. januar 2010. Podgorica
44 Ljubiša Koldžić 03-950/4-09 29. januar 2010. Pljevlja
45 Ljiljana Backović 03-948/4-09 29. januar 2010. Nikšić
46 Danilo Radulović 03-829/4-09 12. mart 2010. Podgorica
47 Jovan Jovović 03-830/4-09 12. mart 2010. Podgorica
48 Marija Jovović 03-824/4-09 12. mart 2010. Podgorica
49 Radomir Šćepanović 03-828/4-09 12. mart 2010. Danilovgrad
50 Milan Tomović 03-912/6-09 12. mart 2010. Bar
51 Zdravko Mijanović 03-818/6-09 12. mart 2010. Podgorica
52 Predrag Perutić 03-817/6-09 12. mart 2010. Podgorica
53 Vasko Rabrenović 03-906/6-09 12. mart 2010. Nikšić
54 Gazmen Lazorić 03-891/5-09 31. maj 2010. Ulcinj
55 Dragan Spalević 03-910/4-09 31. maj 2010. Budva
56 Miloš Jovović 03-911/409 31. maj 2010. Budva
57 Sanela Ćulafić 03-893/4-09 31. maj 2010. Berane
58 Marko Filipović 03-318/2-10 31. maj 2010. Beograd, Srbija
59 Radmila Bezmarević 03-894/5-09 31. maj 2010. Nikšić
60 Miluša Ljiljanić 03-905/5-09 31. maj 2010. Podgorica
61 Aleksandar Lopičić 03-376/4-10 29. jun 2010. Podgorica
62 Miljan Rabrenović 03-412/6-10 23. jul 2010. Ulcinj
63 Ilija Marković 03-418/4-10 23. jul 2010. Pljevlja
64 Miloš Marić 03-827/4-09 20. septembar 2010. Sarajevo, BiH
65 Zorica Joksimović 03-405/4-10 20. septembar 2010. Budva
66 Rumica Marković 03-374/4-10 20. septembar 2010. Beograd, Srbija
67 Stevan Jović 03-323/4-10 20. septembar 2010. Podgorica
68 Vladan Peruničić 03-435/4-10 20. septembar 2010. Podgorica
69 Marina Tapušković 03-409/6-10 30. septembar 2010. Danilovgrad
70 Tihomir Popović 03-290/4-10 30. septembar 2010. Bar
71 Zoran Drobnjak 03-419/4-10 25. oktobar 2010. Berane
72 Srđan Nikolić 03-941/4-10 21. decembar 2010. Sutomore
73 Snežana Kalezić 03-445/4-10 21. decembar 2010. Nikšić
74 Neško Tomić 03-444/4-10 21. decembar 2010. Nikšić
75 Vladan Usančević 03-400/4-10 21. decembar 2010. Podgorica
76 Marija Bulatović 03-273/4-10 21. decembar 2010. Podgorica
77 Ivana Pavković 03-272/4-10 21. decembar 2010. Podgorica
78 Dinka Ognjenović 03-280/4-10 21. decembar 2010. Tivat
79 Dragana Đurović 03-274/4-10 21. decembar 2010. Podgorica
80 Milanka Medenica 03-384/6-10 31. januar 2011. Podgorica
81 Alma Mustapčić 03-377/4-10 11. februar 2011. Podgorica
82 Mirjana Golubović 03-375/4-10 11. februar 2011. Podgorica
83 Lazar Miljanić 03-422/3-11 17. jun 2011. Nikšić
84 Lidija Kostić 03-963/4-10 17. jun 2011. Tivat
85 Miljan Lazović 03-909/4-09 28. jun 2011. Podgorica
86 Snežana Kustudić 03-983/6-10 1. jul 2011. Nikšić
87 Elmina Šećerović 03-470/4-11 22. jul 2011. Bijelo Polje
88 Miljan Novaković 03-959/6-10 22. jul 2011. Podgorica
89 Blažo Šaban 03-399/4-10 3. avgust 2011. Podgorica
90 Irena Vulević 03-899/4-09 30. septembar 2011. Podgorica
91 Edita Podbićanin 03-953/4-10 14. novembar 2011. Prijepolje
92 Tijana Husić 03-533/4-11 14. novembar 2011. Podgorica
93 Jelena Šućur 03-1033/4-11 15. decembar 2011. Nikšić
94 Dragoljub Rašović 03-1051/5-11 27. decembar 2011. Podgorica
95 Feđa Kumro 03-1088/4-11 19. januar 2012. Podgorica
96 Petko Milić 03-503/4-11 19. januar 2012. Nikšić
97 Dijana Katurić 03-532/4-11 8. februar 2012. Kotor
98 Vid Medojević 03-1064/4-11 2. mart 2012. Herceg Novi
99 Bojan Boljević 03-982/4-10 12. april 2012. Podgorica
100 Darko Dašić 03-825/6-09 9. maj 2012. Tivat
101 Ranka Rogošić 03-428/4-12 18. jun 2012. Podgorica
102 Mitar Hrvatin 03-419/4-12 18. jun 2012. Bar - Sutomore
103 Vladeta Lazović 03-541/6-11 26. jun 2012. Podgorica
104 Zoran Kračković 03-520/6-12 26. jun 2012. Podgorica
105 Dejan Abazović 03-1037/7-11 30. avgust 2012. Kotor
106 Savić Božović 03-1044/5-11 30. avgust 2012. Podgorica
107 Slađana Ivanović 03-465/6-12 30. avgust 2012. Podgorica
108 Zoran Krivokapić 03-403/6-10 30. avgust 2012. Kotor
109 Vesna Rajković 03-462/4-10 28. septembar 2012. Budva
110 Kosa Lalić 03-440/6-12 28. septembar 2012. Nikšić
111 Ljubica Golubović 03-517/4-12 28. septembar 2012. Podgorica
112 Marina Popodić 03-503/4-12 16. oktobar 2012. Pljevlja
113 Jelena Bajčeta 03-1042/4-12 16. oktobar 2012. Pljevlja
114 Vesna Raste 03-901/5-09 4. decembar 2012. Tivat
115 Aleksandra Dragoslavić 03-1058/7-11 4. decembar 2012. Podgorica
116 Ivana Đurović 03-955/6-10 4. decembar 2012. Podgorica
117 Milica Strugar 03-900/5-09 4. decembar 2012. Kotor
118 Vladan Femić 03-1206/4-12 26. decembar 2012. Bar
119 Zoran Ćorlija 03-522/4-12 26. decembar 2012. Podgorica
120 Ivana Banović 03-436/4-10 26. decembar 2012. Bar
121 Milan Guzina 03-514/4-11 26. decembar 2012. Šavnik
122 Petar Ilinčić 03-442/4-10 26. decembar 2012. Podgorica
123 Mustafa Šahmanović 03-1140/4-12 17. januar 2013. Podgorica
124 Dragan Drobnjak 03-460/5-12 17. januar 2013. Berane
125 Svetlana Lutovac 03-457/5-12 17. januar 2013. Bar
126 Radenko Damjanović 03-515/10-12 17. januar 2013. Podgorica
127 Branko Ćetković 03-1184/6-12 12. februar 2013. Podgorica
128 Dinko Jakovac 03-461/7-12 12. februar 2013. Podgorica
129 Dragan Perišić 03-1071/6-11 12. februar 2013. Bijelo Polje
130 Sreten Šćepanović 03-1197/6-12 12. februar 2013. Podgorica
131 Nikola Begović 03-511/5-12 12. februar 2013. Kotor
132 Muradif Grbović 03-529/6-11 12. februar 2013. Bijelo Polje
133 Ivana Popović 03-502/5-12 13. mart 2013. Berane
134 Vinko Marniković 03-372/7-12 13. mart 2013. Ulcinj
135 Sreten Tomanović 03-1201/6-12 13. mart 2013. Podgorica
136 Željko Vukčević 03-479/7-12 13. mart 2013. Podgorica
137 Nevena Knežević 03-445/5-12 28. maj 2013. Nikšić
138 Tijana Žarić 03-956/4-10 28. maj 2013. Podgorica
139 Leposava Đurović 03-507/4-13 28. jun 2013. Podgorica
140 Nikolina Stanić 03-474/4-13 25. jul 2013. Budva
141 Ivica Pejović 03-1203/7-12 25. jul 2013. Nikšić
142 Velizar Kuč 03-508/5-13 25. jul 2013. Bijelo Polje
143 Ivana Stešević 03-1109/4-13 27. decembar 2013. Podogrica
144 Dragana Stešević 03-1131/4-13 27. decembar 2013. Podgorica
145 Dragan Pavićević 03-492/6-12 27. decembar 2013. Podgorica
146 Samo Jovićević 03-1108/6-13 27. januar 2014. Podgorica
147 Slavica Knežević-Krstajić 03-147/4-14 29. april 2014. Podgorica
148 Jelena Vučković 03-1127/5-13 15. maj 2014. Podgorica
149 Milan Đorđijević 03-441/4-10 15. maj 2014. Podgorica
150 Milutin Kusovac 03-1045/7-11 17. jun 2014. Podgorica
151 Aleksandar Bošković 03-72/4-14 26. jun 2014. Bijelo Polje
152 Irena Marković 03-60/4-14 26. jun 2014. Podgorica
153 Nikola Ćipović 03-67/4-14 26. jun 2014. Danilovgrad
154 Ognjen Bjeletić 03-74/4-14 26. jun 2014. Podgorica
155 Tatjana Šuković 03-83/4-14 26. jun 2014. Kolašin
156 Veliša Vujošević 03-63/4-14 26. jun 2014. Podgorica
157 Žarko Lazović 03-59/4-14 26. jun 2014. Nikšić
158 Ana Luburić  03-88/4-14  1. avgust 2014. Podgorica 
159 Dalibor Adžić 03-68/4-14 1. avgust 2014. Herceg Novi
160 Dalibor Fatić 03-84/5-14 1. avgust 2014. Bijelo Polje
161 Damir Ljaljević 03-168/4-14 1. avgust 2014. Bijelo Polje
162 Danka Rakočević 03-162/4-14 1. avgust 2014. Podgorica
163 Elvir Klica 03-653/4-14 1. avgust 2014. Rožaje
164 Jadranka Rašović 03-695/4-14 1. avgust 2014. Kotor
165 Maja Đinović 03-167/4-14 1. avgust 2014. Podgorica
166 Mirsad Nurković 03-53/5-14 1. avgust 2014. Rožaje
167 Nasta Kršikapa 03-96/5-14 1. avgust 2014. Cetinje
168 Marija Drašković 03-993/2-14 9. septembar 2014 Cetinje
169 Svetlana Kustudić 03-1116/7-13 9. septembar 2014 Nikšić
170 Željko Vidaković 03-626/4-14 9. septembar 2014 Mojkovac
171 Ivana Peličić 03-139/4-14 14. oktobar 2014 Berane
172 Ana Vujašković 03-1084/6-13 14. oktobar 2014 Podgorica
173 Željko Labović 03-680/5-14 29. decembar 2014 Podgorica
174 Aleksandar Perković 03-1276/4-14 29. decembar 2014 Podgorica
175 Dušan Golović 03-1245/4-14 29. decembar 2014 Podgorica
176 Ivan Marković 03-693/5-14 29. decembar 2014 Cetinje
177 Nataša Dulović 03-1292/4-14 29. decembar 2014 Bijelo Polje
178 Vladislav Vujković 03-1288/4-14 29. decembar 2014 Nikšić
179 Jelena Brajović 03-1277/4-14 9. februar 2015 Podgorica
180 Milan Dragašević 03-1269/4-14 12 mart 2015 Pljevlja
181 Aleksandra Mihailović 03-1265/4-14 9. april 2015 Podgorica
182 Jelena Gazivoda 03-1123/5-13 28. maj 2015 Podgorica
183 Muamer Rašić 03-551/10-13 28. maj 2015 Ulcinj
184 Ivana Ražnatović 03-356/4-15 25. jun 2015 Budva
185 Nataša Pejović 03-1124/5-13 25. jun 2015 Podgorica
186 Amela Jusović 03-605/4-15 27. jul 2015 Podgorica
187 Marko Nišavić 03-952/5-10 27. jul 2015 Bar
188 Željka Žujović 03-1348/5-14 27. jul 2015 Podgorica
189 Ana Nikčević 03-371/9-15 18. septembar 2015 Nikšić
190 Danka Mišeljić 03-1293/7-14 18. septembar 2015 Herceg Novi
191 Dragana Kadoić 03-365/8-15 18. septembar 2015 Podgorica
192 Milica Dragaš 03-1273/9-14 18. septembar 2015 Podgorica
193 Spomenka Đalović 03-385/7-15 18. septembar 2015 Berane

Login Form