Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Lovćen - životna osiguranja AD

Poslovno ime: Lovćen – životna osiguranja AD

Sjedište društva: ul. Marka Miljanova 29, Podgorica br.saglasnosti 03-137/2-11 od 19. 01. 2012.

Vrsta osiguranja: životno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-991/4-10 od 21.12.2010.

PIB matični broj društva: 02815745

Registarski broj kod CRPS: 40009247

Poslovno ime i adresa kvalifikovanih imalaca i procenat učešća u kapitalu: Lovćen osiguranja AD Podgorica, ul. Slobode 13A – 100%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Zorka Milić, 03-247/8-17 od 07.06.2017

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Igor Zupan, 03-495/3-19 od 27.05.2019, Janez Rožmarin, 03-495/4-19 od 27.05.2019, Edvard Kranjčič, 03-495/2-19 od 27.05.2019.

Poslovno ime i sjedište revizora: "Deloitte" DOO Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog b.b, br.saglasnosti 03-912/2-19 od 04.10. 2019., Katarina Bulatović

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina;  2017. godina; 2018. godina

Broj telefona: +382 20 231 882

Web sajt: www.lovcenzivot.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map