Društva za zastupanje u osiguranju

Ideal Life DOO

Poslovno ime: Ideal Life DOO

Sjedište društva: Kralja Nikole br. 12,  Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-693/3-11 od 31.08.2011.

PIB matični broj društva: 02852993

Registarski broj kod CRPS: 5-0613299

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Predrag Popović, Plužine  - 100%

Izvršni direktor: Velibor Komatina

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi: 

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 20 624 243

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map