Društva za zastupanje u osiguranju

Safe Life DOO

Poslovno ime: Safe Life DOO

Sjedište društva: ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-441/5-12 od 30. 08. 2012.

PIB matični broj društva: 02896753

Registarski broj kod CRPS: 5-0639774

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: SafeLife Beteiligungsverwaltungs GmbH, adresa: Schoergelgasse 10, Graz, Austrija - 100%

Izvršni direktor: Dragana Kadoić

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: + 382 (0) 20 664 083, + 382 (0) 20 664 146

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt: http://www.safe-life.me/me/

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map