Društva za zastupanje u osiguranju

WVP DOO

Poslovno ime: WVP DOO

Sjedište društva: Rozino bb, Budva

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-564/4-12 od 02. 07. 2012.

PIB matični broj društva: 02891441

Registarski broj kod CRPS: 5-0635999

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: WVP Graz, adresa: Hans-Rasel-Gasse 19, Graz, Austrija - 95%, Ljubica Rafailović, Budva – 5%

Izvršni direktor: Strobl Rupert

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 33 466 147

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt: www.wvp.co.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map