Društva za zastupanje u osiguranju

Safe Invest Plus DOO

Poslovno ime: Safe Invest Plus DOO

Sjedište društva: Ulica Svetlane Kane Radević broj 3, Podgorica

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-972/4-12 od 16. 10. 2012.

PIB matični broj društva: 02902567

Registarski broj kod CRPS: 50643235

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Safe Invest Holding, Reisnerstrasse 40, Beč, Austrija - 100%

Izvršni direktor: Miloš Marić

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona:

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map