Društva za zastupanje u osiguranju

UNIKAPA DOO

Poslovno ime: UNIKAPA DOO

Sjedište društva: Ulica Jovana Tomaševića br. 24, Bar

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-703/4-13 od 25. 07. 2013

PIB matični broj društva:

Registarski broj kod CRPS:

Ime i sjedište vlasnika udjela i procenat učešća u kapitalu: Mladen Kapa, Bar - 100%

Izvršni direktor: Mladen Kapa

Članovi Odbora direktora: ne postoji OD

Poslovno ime i sjedište revizora, ukoliko se u društvu vrši revizija finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom: ne podliježe odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji

Finansijski iskazi:

Broj i datum rješenja oduzimanja dozvole za rad društvu:

Broj telefona: +382 030 550 262

Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web sajt:

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map