Sjednice Savjeta

287. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 11. 2019. godine održao 287. sjednicu, na kojoj su, pored ostalog, usvojeni sljedeći akti:

287

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugim subjektima koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja;

- Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju (prilog:„Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica“).

Savjet je upoznat i sa Informacijom o visini kamatne stope kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju. Članom 9 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik („Sl. list CG“ br. 01/13, u daljem tekstu: „Pravilnik“) propisano je da kamatna stopa koja se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve ne može biti veća od:

- 60% vrijednosti prosječne kamatne stope po kojoj su emitovane obveznice Crne Gore i

- prosječnog prinosa koji je Društvo ostvarilo ulaganjem sredstava matematičke rezerve u prethodne tri godine.

Pravilnikom je propisano da kamatnu stopu u iznosu od 60% vrijednosti prosječne kamatne stope po kojoj su emitovane obveznice Crne Gore utvrđuje i objavljuje Agencija za nadzor osiguranja na godišnjem nivou. Shodno navedenom, Agencija za nadzor osiguranja je, na osnovu podatka o visini kamatnih stopa po kojima su emitovane obveznice Crne Gore, utvrdila da kamatna stopa koja se koristi u obračunu matematičke rezerve ne može biti veća od 2,179%.

Navedena kamatna stopa se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju koji se zaključe nakon 1. januara 2020. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map