311. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 29. 09. 2020. godine održao 311. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

311. sjednica Savjeta ANO1. Odluka o utvrđivanju Plana rada Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu;

2. Odluka o utvrđivanju Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu;

3. Odluka o imenovanju predstavnika Agencije za nadzor osiguranja koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri povodom predloga finansijskog plana sa planom rada za 2021. godinu;

4. Inicijativa za izmjene i dopune Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje;

5. Odluka o uspostavljanju registra rizika za 2020. godinu.

309. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 18. 09. 2020. godine održao 309. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „AM Capital Team“ DOO Podgorica;
  2. Odluka o usvajanju Plana integriteta;
  3. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene Statuta društva „Lovćen Osiguranje“ AD Podgorica;
  4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Anđeli Novaković iz Bara.

308. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 08. 2020. godine održao 308. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

Fotografija 3081. Rješenje o davanju saglasnosti Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft za direktno sticanje, odnosno davanju saglasnosti GRAWE-Vermögensverwaltung za indirektno sticanje kvalifikovanog učešća u visini preko 50% akcijskog kapitala u društvu za osiguranje „Swiss osiguranjе“ AD Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti Uniqa Österreich Versicherungen AG za direktno sticanje kvalifikovanog učešća u visini preko 50% akcijskog kapitala u društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica;

3. Rješenje o davanju saglasnosti Uniqa Insurance Group AG za indirektno sticanje kvalifikovanog učešća u visini od 100% akcijskog kapitala u društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica;

4. Rješenje o davanju saglasnosti Uniqa Österreich Versicherungen AG za direktno sticanje kvalifikovanog učešća  u visini od 100% akcijskog kapitala u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

5. Rješenje o davanju saglasnosti Uniqa Insurance Group AG za indirektno sticanje kvalifikovanog učešća u visini od 100% akcijskog kapitala u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

7. Mišljenje Agencije za nadzor osiguranja povodom primjene člana 168 stav 3 Zakona o osiguranju;

8. Smjernice za upravljanje IT rizicima u društvima za osiguranje;

9. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali Osiguranje Montenegro“ AD Podgorica za imenovanje Gábor Zoltán Horváth za člana Odbora direktora;

10. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Vladimirki Uljarević Andonov iz Herceg Novog.

307. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 31. 07. 2020. godine održao 307. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće: 

  1. Procedura o rokovima, načinu rada i  postupanju po  prigovorima osiguranika i drugih lica;
  2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti;
  3. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Milici Pejović iz Podgorice.

306. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 07. 2020. godine održao 306. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojena Odluka o izmjenama Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godine.

305. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. 07. 2020. godine održao 305. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju „Insurance Financial Solutions“ DOO Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map