254. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 07. 09. 2018. godine održao 254. sjednicu, na kojoj je usvojeno Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu „Alfa Insurance Broker“ DOO Podgorica.

252. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 08. 2018. godine održao 252. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Mišljenje o pokriću rizika smrti kod ugovora o osiguranju potraživanja;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje “Swiss Osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Rakonjac Božidaru.

251. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 07. 2018. godine održao 251. sjednicu, na kojoj su usvojena Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Đorđe Branković, Ibrahim Radović, Ivana Šamšal, Mladen Karadžić, Saša Đurović i Zvjezdan Vujović.

250. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 20. 07. 2018. godine održao 250. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 •  Rješenje o davanju saglasnosti za izmjene Statuta društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica;
 •  Rješenja o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova Odbora direktora društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica;
 •  Rješenja o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova Odbora direktora društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica;
 •  Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Mirjani Bošnjak.
 •  Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Bojana Bojović, Dubravka Begović, Siniša Zečević, Mirjana Pejović i Mladen Đurašić.

248. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 29. 06. 2018. godine održao 248. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2017. godinu;
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu Milisava Kadića;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova fizičkim licima: Nenad Milikić i Dajana Ćetković.
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Biserka Stojković, Ana Dragojević, Miodrag Andrijašević, Nemanja Drinčić, Radoman Gačević, Sandra Radonjić i Tanja Bošković.

247. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 08. 06. 2018. godine održao 247. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali Osiguranje Montenegro” AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Aleksandri Kozomara.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map