273. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 06. 2019. godine održao 273. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

273• Odluka o utvrđivanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje izvršnog direktora;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Wiener Stadtische životno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za zastupanje u osiguranju fizičkim licima: Sanja Kašćelan i Slavko Delić;

Rješenje o oduzimanju saglasnosti „Atlas banci“ AD Podgorica za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

271. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 05. 2019. godine održao 271. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

271• Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu „Smart Money Solutions“ DOO Podgorica;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica na ponovno imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica na ponovno imenovanje članova Odbora direktora.

269. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 24. 04. 2019. godine održao 269. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

269•Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja u 2018. godini;

•Finansijski iskazi Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora;

•Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta;

•Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

•Rješenja o izdavanju ovlaščenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Branka Odalović, Tanja Golić i Helena Kodrič Mori.

268. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

268Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 12. 04. 2019. godine održao 268. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

  • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava Osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;
  • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
  • Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja.

267. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

2

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 03. 2019. godine održao 267. sjednicu, na kojoj su između ostalog usvojeni sljedeći akti:

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje;

 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;

 • Rješenje o izdavanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju „Komercijalnoj banci“ AD Podgorica;

 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Maša Vukić, Miloš Knežević, Mladen Mikijelj i Olga Perović.

 

266. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Photo 26 02 2019 13 02 41 002Savjet Agencije za nadzor osiguranja je 26. 02. 2019. godine održao 266. sjednicu, na kojoj su, između ostalog, usvojeni sljedeći akti:

• Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu „New Life CG“ DOO Podgorica;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Dražen Damjanović, Olivera Vlahović i Svetlana Tabajica.


ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map