Obavještenje: Prijedlog Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje na javnoj raspravi

Agencija za nadzor osiguranja je izradila prijedlog Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje. Svi komentari, prijedlozi i sugestije na predloženi pravilnik mogu se dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja na adresu: ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.';document.getElementById('cloak6f5339c8c6ccc849d1a4ca70fa985ebb').innerHTML += ''+addy_text6f5339c8c6ccc849d1a4ca70fa985ebb+''; , najkasnije do petka, 28. marta 2014. godine.

Rezultati polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u ponedjeljak, 17. 02. 2014. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati ovdje.
Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 03. 03. 2014. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Žarkom Vukovićem, na broj telefona  +382 20 235 564.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita, u vanrednom roku, za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se sva lica koja su stekla pravo za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da će se polaganje održati u ponedjeljak, 17. februara 2014. godine sa početkom u 17:30 časova u prostorijama Univerziteta Donja Gorica (UDG), adresa Donja Gorica bb, Podgorica, amfiteatar AS u suterenu.

Spisak kandidata koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita propisane Pravilnikom o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, možete preuzeti ovdje.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Žarku Vukoviću na broj +382 20 235-564

Obavještenje Agencije za nadzor osiguranja

Obavještavamo vas da je Agencija za nadzor osiguranja izradila obrazac za podnošenje prigovora koji osiguranici, korisnici osiguranja i treća oštećena lica mogu podnijeti na rad društava za osiguranje i drugih subjekata nadzora.

Ovaj obrazac ne predstavlja obaveznu formu u kojoj se podnose prigovori, već isključivo služi kao orijentacija licima koja imaju pritužbu na rad nekog od subjekata nadzora,  kako bi se pojednostavila procedura sačinjavanja prigovora i olakšalo postupanje po primljenim prigovorima.

Obrazac prigovora možete preuzeti OVDJE.

Rezultati polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u ponedjeljak, 25. 11. 2013. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.
Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 04. 12. 2013. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Draškom Mandićem, na broj tel. 020/235-562.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se sva lica koja su se prijavila za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da će se polaganje održati u ponedjeljak, 25. novembra 2013. godine sa početkom u 17:30 časova u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti, ulica Kralja Nikole 17A/III, Podgorica.

Spisak kandidata koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita propisane Pravilnikom o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, možete preuzeti ovdje.

Obavještenje: Prijedlog Pravilnika o bližem sadržaju knjige šteta na javnoj raspravi

Agencija za nadzor osiguranja je izradila prijedlog Pravilnika o bližem sadržaju knjige štetaSvi komentari, prijedlozi i sugestije na predloženi pravilnik mogu se dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja na adresu: ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do petka, 11. novembra 2013. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map