četvrtak, avgust 17, 2017
   
Text Size
Login

Pretraga

ANO vijesti

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

Slika fma

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore , gospodin Vujović, susreo se danas sa predstavnicima Finanzmarktaufsicht (FMA) - Supervizora finansijskih usluga Austrije, na čelu sa gospodinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, koji sa saradnicima boravi u  trodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO).

Tokom posjete predstavnici FMA i ANO su razmijenili informacije o trendovima na tržištu osiguranja u 2016. i 2017 godini i o aktuelnim pitanjima u radu supervizora osiguranja. Najznačajnije teme koje su razmatrane  odnose se na  transponovanje i implementaciju direktive Solventnost II, kao i na uticaj okruženja niskih kamatnih stopa na poslovanje društava koja obavljaju djelatnost životnog osiguranja. Posebna pažnja posvećena je poslovanju društava za osiguranje u Crnoj Gori koja su  u vlasništvu austrijskih grupa.

Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom Supervizora finansijskih usluga Austrije i Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i definisani su pravci  za dalji razvoj  međuinstitucionalne  saradnje.

Obavještenje: Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izvještavanju, Pravilniku o prenosu poslova društava i Uputstvu o načinu dostavljanja podataka u elektronskoj formi

Agencija za nadzor osiguranja je izradila:

Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, koji možete preuzeti ovdje.

Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi, koje možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje, koji možete preuzeti ovdje.

Priloge uz Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, možete preuzeti ovdje.

Sve komentare, predloge i sugestije na priložene nacrte akata možete dostavili najkasnije do 14. avgusta 2017. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

Branko i Pavle Bratislava

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 09. juna 2017. godine u Bratislavi, u organizaciji Narodne banke Slovačke.

Na konferenciji se između ostalog razgovaralo o temama vezanim za Direktivu 2016/97 o distribuciji osiguranja od 20. januara 2016. godine i potencijalnim problemima u njenoj budućoj primjeni, o trenutnom stanju u regulativi zemalja učesnica po pitanju poslovanja zastupnika i posrednika u osiguranju i sprovođenja nadzora nad njihovim poslovanjem, sa posebnim osvrtom na regulisanje provizije i ostalih naknada koje primaju društva za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju i ostali subjekti nadzora koja se bave poslovima posredovanja, zastupanja i ostalim poslovima direktno vezanim za djelatnost osiguranja.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  regulatornih tijela u oblasti osiguranja i finansija iz 15 zemalja regiona, pri čemu se diskutovalo o zajedničkim izazovima u predstojećem periodu i brojnim korisnim iskustvima iz prakse zemalja učesnica.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u srijedu, 31. 05. 2017. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 05. 2017. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Žarkom Vukovićem, na broj telefona  +382 20 513 502.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle

20170519 101243

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle, koji je održan od 18-21.05.2017.godine na Zlatiboru, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Udruženja aktuara Srbije.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović otvorio je 15. jubilarni Medjunarodni Simpozijum a direktorica Agencije je održala prezentaciju na temu “Trendovi u razvoju tržišta osiguranja Crne Gore u posljednjoj dekadi“. Na Simpozijumu su razmijenjena iskustva u razvoju tržišta osiguranja Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine u prethodnih 15 godina. Na Simpozijumu je bilo riječi i o značaju statistike osiguranja za razvoj tržišta osiguranja, mogućnostima razvoja dugoročnih vidova osiguranja, komparativnoj analizi poreskih podsticaja za životno i penzijsko osiguranje u državama Jugoistočne Evrope, upravljanju rizicima neživotnog i životnog osiguranja u konceptu Solventnosti II, reperkusijama politike negativnih kamatnih stopa u razvijenim industrijskim zemlajama na finansijske posrednike, primjeni međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja itd.

Obavještenje o promjeni radnog vremena Agencije za nadzor osiguranja

Obavještava se javnost da je novo radno vrijeme Agencije za nadzor osiguranja od 7 do 15 časova.

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje Izvještaja o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja

Ovim putem obavještaju se društva za osiguranje da je odobreno produženje roka za dostavljanje Izvještaja o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja, iz člana  4 Pravilnika o bližem sadržaju Izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službeni list Crne Gore", br. 065/15 od 20.11.2015) do 22. maja 2017. godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Žarku Vukoviću.

Obavještenje: „Grawe Osiguranje” AD Podgorica postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica

Društvo za osiguranje „Grawe Osiguranje” AD Podgorica se obratilo 17. 11. 2016. godine Agenciji za nadzor osiguranja sa zahtjevom za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje „Merkur Osiguranje” AD Podgorica, u visini od 100% učešća u kapitalu navedenog društva.

Agencija za nadzor osiguranja je postupajući po predmetnom zahtjevu, shodno čl. 23, 25 i 26 Zakona o osiguranju, ocijenila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi pa je, na 207. sjednici  od 26. 12. 2016. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio Rješenje o davanju saglasnosti za sticanje direktnog kvalifikovanog učešća.

Na osnovu prethodno dobijene saglasnosti,  „Grawe Osiguranje” AD Podgorica je izvršilo kupovinu akcija i dana 17. 01. 2017. godine postalo jedini vlasnik svih akcija društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica.

Zaštita prava i interesa osiguranika i klijenata „Merkur Osiguranja” AD Podgorica biće obezbijeđena u kontinuitetu i u narednom periodu. Takođe, u narednom periodu planirano je i pripajanje društva „Merkur Osiguranje” AD Podgorica društvu „Grawe Osiguranje” AD Podgorica.

Obavještenje: Objavljen je novi sistem tarifa AO i visina redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2017. godinu

Novi Sistem tarifa AO, objavljen u Sl. listu CG br. 78/2016 od 16.12.2016. godine možete preuzeti ovdje.

Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2017. godinu, objavljenu u Sl. listu CG br. 82/2016 od 29.12.2016. godine možete preuzeti ovdje...

Custom CSS

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2015 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form