četvrtak, oktobar 19, 2017
   
Text Size
Login

Pretraga

ANO vijesti

Obavještenje: Odlaže se rok za dostavu mjesečnih i kvartalnih izvještaja koji Društva za osiguranje dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja

Zbog tehničkih problema u radu sistema za elektronsko izvještavanje, koji Društva za osiguranje koriste za popunjavanje izvještaja, u skladu sa važećim Pravilnikom o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, Agencija odlaže rok za dostavu izvještaja koji se dostavljaju u mjesecu oktobru.

O novom roku i statusu otklanjanja problema u radu navedenog servisa, Društva će biti naknadno obaviještena na internet stranici Agencije.

Saopštenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju ANO i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja i Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na 229. sjednici, održanoj dana 29. 09. 2017. godine, usvojio Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja i Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje. Navedeni pravilnici su objavljeni u "Službenom listu Crne Gore" br. 63/17 od 04. 10. 2017. godine.

Tekst Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Sl. list CG", br. 63/17 od 04.10.2017. godine) možete preuzeti OVDJE.

Priloge za Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja (Prilog I, Prilog II, Prilog III, Prilog IV) u zipovanom obliku možete preuzeti OVDJE.

Tekst Pravilnika o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje ("Sl. list CG", br. 63/17 od 04.10.2017. godine) možete preuzeti OVDJE.

Podaci o bruto fakturisanoj premiji po vrstama osiguranja i po društvima u avgustu 2017. godine

Podatke o bruto fakturisanoj premiji po vrstama osiguranja i po društvima u avgustu 2017. godine možete preuzeti ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

Slika fma

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore , gospodin Vujović, susreo se danas sa predstavnicima Finanzmarktaufsicht (FMA) - Supervizora finansijskih usluga Austrije, na čelu sa gospodinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, koji sa saradnicima boravi u  trodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO).

Tokom posjete predstavnici FMA i ANO su razmijenili informacije o trendovima na tržištu osiguranja u 2016. i 2017 godini i o aktuelnim pitanjima u radu supervizora osiguranja. Najznačajnije teme koje su razmatrane  odnose se na  transponovanje i implementaciju direktive Solventnost II, kao i na uticaj okruženja niskih kamatnih stopa na poslovanje društava koja obavljaju djelatnost životnog osiguranja. Posebna pažnja posvećena je poslovanju društava za osiguranje u Crnoj Gori koja su  u vlasništvu austrijskih grupa.

Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom Supervizora finansijskih usluga Austrije i Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i definisani su pravci  za dalji razvoj  međuinstitucionalne  saradnje.

Obavještenje: Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o izvještavanju, Pravilniku o prenosu poslova društava i Uputstvu o načinu dostavljanja podataka u elektronskoj formi

Agencija za nadzor osiguranja je izradila:

Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, koji možete preuzeti ovdje.

Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi, koje možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje, koji možete preuzeti ovdje.

Priloge uz Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, možete preuzeti ovdje.

Sve komentare, predloge i sugestije na priložene nacrte akata možete dostavili najkasnije do 14. avgusta 2017. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

Branko i Pavle Bratislava

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 09. juna 2017. godine u Bratislavi, u organizaciji Narodne banke Slovačke.

Na konferenciji se između ostalog razgovaralo o temama vezanim za Direktivu 2016/97 o distribuciji osiguranja od 20. januara 2016. godine i potencijalnim problemima u njenoj budućoj primjeni, o trenutnom stanju u regulativi zemalja učesnica po pitanju poslovanja zastupnika i posrednika u osiguranju i sprovođenja nadzora nad njihovim poslovanjem, sa posebnim osvrtom na regulisanje provizije i ostalih naknada koje primaju društva za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju i ostali subjekti nadzora koja se bave poslovima posredovanja, zastupanja i ostalim poslovima direktno vezanim za djelatnost osiguranja.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  regulatornih tijela u oblasti osiguranja i finansija iz 15 zemalja regiona, pri čemu se diskutovalo o zajedničkim izazovima u predstojećem periodu i brojnim korisnim iskustvima iz prakse zemalja učesnica.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u srijedu, 31. 05. 2017. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 05. 2017. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Žarkom Vukovićem, na broj telefona  +382 20 513 502.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle

20170519 101243

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle, koji je održan od 18-21.05.2017.godine na Zlatiboru, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Udruženja aktuara Srbije.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović otvorio je 15. jubilarni Medjunarodni Simpozijum a direktorica Agencije je održala prezentaciju na temu “Trendovi u razvoju tržišta osiguranja Crne Gore u posljednjoj dekadi“. Na Simpozijumu su razmijenjena iskustva u razvoju tržišta osiguranja Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine u prethodnih 15 godina. Na Simpozijumu je bilo riječi i o značaju statistike osiguranja za razvoj tržišta osiguranja, mogućnostima razvoja dugoročnih vidova osiguranja, komparativnoj analizi poreskih podsticaja za životno i penzijsko osiguranje u državama Jugoistočne Evrope, upravljanju rizicima neživotnog i životnog osiguranja u konceptu Solventnosti II, reperkusijama politike negativnih kamatnih stopa u razvijenim industrijskim zemlajama na finansijske posrednike, primjeni međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja itd.

Obavještenje o promjeni radnog vremena Agencije za nadzor osiguranja

Obavještava se javnost da je novo radno vrijeme Agencije za nadzor osiguranja od 7 do 15 časova.

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje Izvještaja o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja

Ovim putem obavještaju se društva za osiguranje da je odobreno produženje roka za dostavljanje Izvještaja o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja, iz člana  4 Pravilnika o bližem sadržaju Izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službeni list Crne Gore", br. 065/15 od 20.11.2015) do 22. maja 2017. godine.

Custom CSS

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann
Baner nabavke

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2015 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form