utorak, maj 22, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

ANO vijesti

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje, koji možete preuzeti OVDJE.

Sve komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostavili najkasnije do 29. juna 2018. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Ani Despotović na broj tel.: 020/513-502.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi"

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“ , koja je održana 17. aprila 2018. godine u Zagrebu.

slika 1Na konferenciji se između ostalog razgovaralo o temama zaštite potrošača u sklopu Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) kako sa aspekta regulatora tako i potrošača, ključnim informacijama o PRIIP proizvodima, nadzor nad proizvodima i upravljanje njima (POG), posebnim aspektima korporativnog upravljanja, novinama u oblasti Solventnosti II, te pitanjima kvaliteta podataka i dr.

slika 2

Predstavnici regulatora i tržišta zemalja EU dali su osvrt na aktuelnu regulativu i trendove, a održane su i panel rasprave na kojima se razgovaralo okomunikaciji regulatora i osiguravača. Direktorica Biljana Pantović bila je jedan od govornika na temu „Pregled tržišta osiguranja jugoistočne Evrope - aktuelno stanje i trendovi” i učestvovala je na panelu  „Nacionalni nadzor u globalnom okruženju”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  regulatornih tijela i osiguravača iz 10 zemalja regije i EU.

Obavještenje: Javna rasprava o nacrtu Smjernica o bližoj sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja

Agencija za nadzor osiguranja je izradila:

Smjernice o bližoj sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja kojim se uređuje bliža sadržina jednog od obaveznih akata poslovne politike Društva, shodno članu 39 Zakona o osiguranju. Navedene smjernice možete preuzeti ovdje.

Sve komentare, predloge i sugestije na priloženi nacrt akta možete dostavili najkasnije do 12. marta 2018. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Društvo za osiguranje „Atlas Life” AD Podgorica dobilo saglasnost za prenos portfelja i pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije

Društvo za osiguranje „Atlas Life” AD Podgorica obratilo se Agenciji za nadzor osiguranja zahtjevima za prenos portfelja osiguranja na „Grawe osiguranje“ AD Podgorica i pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije.

Agencija za nadzor osiguranja je, postupajući po predmetnim zahtjevima, shodno čl. 148 Zakona o osiguranju i čl. 18 Zakona o likvidaciji i stečaju društava za osiguranje, ocijenila da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za prenos portfelja i sprovođenje dobrovoljne likvidacije, pa je, na 234. sjednici od 28. 12. 2017. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio rješenje kojim je dao saglasnost na ova dva zahtjeva.

Na osnovu prethodno dobijene saglasnosti,  „Grawe Osiguranje” AD Podgorica će postati ugovorna strana u svim ugovorima koje je zaključilo „Atlas Life” AD Podgorica, o čemu će na zakonom propisani način biti obaviješteni svi ugovarači osiguranja po tim ugovorima.

Kao posljedica prenosa portfelja i dobijanja saglasnosti za dobrovoljnu likvidaciju, obavještava se javnost da je, shodno članu 20 stav 1 Zakona o likvidaciji i stečaju društava za osiguranje, dozvola za obavljanje poslova osiguranja, izdata društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica rješenjem Ministarstva finansija broj 02-5834/2 od 12. 11. 2007. godine, prestala da važi danom usvajanja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji na skupštini akcionara tog društva, odnosno 15.01.2018.godine.

Po izvršenom prenosu portfelja „Atlas Life“ AD Podgorica sprovešće se postupak dobrovoljne likvidacije tog društva, na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na 234. sjednici održanoj dana 28. 12. 2017. godine usvojio mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju.

Mišljenje možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o rezultatima polaganja stručnog ispita za posrednike, odnosno zastupnike u osiguranju, održanog dana 27. novembra 2017. godine, na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica.

Obavještavaju se kandidati koji su u ponedeljak, 27. 11. 2017. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do srijede 06. 12. 2017. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Sandom Senić, na broj telefona +382 20 513 502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje izvještaj o bruto fakturisanoj premiji i riješenim štetama po vrstama osiguranja i po društvima za III kvartal 2017. godine

Izvještaj o bruto fakturisanoj premiji i riješenim štetama po vrstama osiguranja i po društvima za III kvartal 2017. godine (preliminarni podaci), možete preuzeti ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja prisustvovali su konferenciji „Current challenges for insurance markets and supervision in the Central, Eastern and South Eastern European region“ koja se održala 12 i 13. oktobra 2017. godine u Beču

10102017 fma 317Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su prisustvovali konferenciji „Current challenges for insurance markets and supervision in the Central, Eastern and South Eastern European region“ koja se, u organizaciji austrijskog supervizora finansijskih usluga Finanzmarktaufsicht (FMA), održala 12 i 13. oktobra 2017. godine u Beču. Na konferenciji je, između ostalog, bilo riječi o budućim izazovima koji se nameću pred industriju osiguranja i nadzor u Evropi nakon uvođenja Solventnosti II, iskustvima liberalizovanih tržišta autoosiguranja, klimatskim promjenama i osiguranju od prirodnih katastrofa, poslovnim modelima i prozvodima u osiguranju i novom fokusu na zaštiti potrošača.

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form