petak, decembar 15, 2017
   
Text Size
Login

Pretraga

Sjednice Savjeta

233. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 12. 2017. godine održao 233. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica na dopune Statuta društva;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draganu Merdoviću.

230. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2017. godine održao 230. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi;
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu „Boka Pilot & Tug Boat Service“ DOO Bijela;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Rudiju Lipovecu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Marija Jovović, Sandra Peruničić, Jelena Piperović i Jovan Ivanović.

229. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 29. 09. 2017. godine održao 229. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Plan rada Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu
 • Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;
 • Pravilnik o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Uniqa životno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Uniqa životno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen osiguranje” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Sanja Kontić, Tijana Vujović, Milijana Ćalasan, Sanja Ljumović i Tanja Vuković.

228. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 06. 09. 2017. godine održao 228. sjednicu, na kojoj je usvojeno:

 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Perović, Bojana Gardašević, Danica Vojinović, Demis Demić, Driton Djokaj, Goran Đukanović, Danilo Šoć, Milan Šćekić, Miloš Kuveljić, Tijana Roganović, Jelena Vukotić, Ljudmila Franeta, Milka Radojević, Nenad Perović, Slađana Savović, Snežana Matijašević i Tatjana Braunović.

223. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 31. 05. 2017. godine održao 223. sjednicu, na kojoj je usvojeno:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe Osiguranje“ AD Podgorica za statusnu promjenu;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Nedeljku Đuranoviću kao preduzetniku-zastupniku „Yacht Pool MNE“ Bar;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Swiss Osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Atlas Life“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Sava Osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Generali Osiguranje Montenegro“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Atlas Life“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Sava Osiguranje“ AD Podgorica za osnivanje poslovne jedinice;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Dragana Latković, Gordana Žarić, Kosto Kolović, Miloš Radonjić, Miloš Bakić, Miloš Bešović i Mina Harović.

220. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 03. 05. 2017. godine održao 220. sjednicu, na kojoj je usvojeno:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Lovćen Osiguranje“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora.

Custom CSS

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann
Baner nabavke
Baner hitne nabavke

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form