utorak, maj 22, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

Sjednice Savjeta

246. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. 05. 2018. godine održao 246. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu „Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Boris Županović i Maja Županović.

245. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 04. 2018. godine održao 245. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja u 2017. godini;
 • Finansijski izvještaji Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za povećanje kvalifikovanog učešća Generali CEE Holding B.V. Diemerhof 42, 1112XN Diemen, Holandija u društvu za osiguranje “Generali Osiguranje Montenegro” AD Podgorica;

Rješenje o izdavanju ovlašćenja Ivani Perković za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

243. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 12. 04. 2018. godine održao 243. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu Lovćen Osiguranje“ AD Podgorica za ponovno imenovanje članova Odbora direktora.

242. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 05. 04. 2018. godine održao 242. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Smjernice o bližoj sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja;
 • Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu „Omega Broker” DOO Podgorica;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova Odbora direktora društvu „Sava Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za osnivanje poslovne jedinice društvu „Swiss Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Vidak Komnenić i Uroš Kasalica.

240. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 03. 2018. godine održao 240. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama, po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore;
 • Rješenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora društvu „Sava Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora društvu „Grawe Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova Odbora direktora društvu „Grawe Osiguranje“ AD Podgorica;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Marku Vujoševiću.

238. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. 03. 2018. godine održao 238. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Anji Bošković, Ljubici Radmilović i Nataši Janičić.

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form