utorak, mart 20, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

Sjednice Savjeta

238. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. 03. 2018. godine održao 238. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Anji Bošković, Ljubici Radmilović i Nataši Janičić.

236. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 09. 02. 2018. godine održao 236. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o izdavanju dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju agenciji „Professional Insurance Assistance” DOO Podgorica;
 • Rješenje o uslovnom oduzimanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju „AM Capital Team“ DOO Podgorica;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Jeleni Boljević i Lei Obradović;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Biljani Miranović.

235. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 01. 2018. godine održao 235. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o ukidanju mjere privremene zabrane raspolaganja imovinom društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica;
 • Plan javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2017. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Živković, Bojana Medigović, Goran Nikolić, Ognjen Zeković i Saša Popović.

234. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. 12. 2017. godine održao 234. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica za prenos portfelja i sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;
 • Mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju;
 • Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2018. godinu;
 • Plan integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Biljani Bataković;

Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Danijela Krković, Snežana Kepić, Albert Jacović, Boris Cimbaljević, Damir Đurbuzović, Sanja Radusinović, Senja Zlatanovski, Suad Kardović, Ilija Radulović, Mirko Dragićević i Saša Kovačević.

233. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 12. 2017. godine održao 233. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica na dopune Statuta društva;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draganu Merdoviću.

230. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2017. godine održao 230. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi;
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu „Boka Pilot & Tug Boat Service“ DOO Bijela;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Rudiju Lipovecu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Marija Jovović, Sandra Peruničić, Jelena Piperović i Jovan Ivanović.

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form