utorak, maj 22, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

Djelokrug nadležnosti Agencije

U okviru svojih nadležnosti Agencija:

 1. izdaje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja i saosiguranja, posredovanja i zastupanja i drugih poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja;
 2. daje saglasnost na akte i radnje utvrđene zakonom;
 3. vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti osiguranja, primjenom zakona i propisa kojima se uređuje oblast osiguranja, u skladu sa svojim nadležnostima;
 4. odlučuje o prigovorima i žalbama osiguranika i drugih korisnika osiguranja;
 5. sarađuje sa drugim nadzornim organima u zemlji i inostranstvu;
 6. daje inicijative za uređivanje pitanja iz oblasti osiguranja;
 7. donosi bliža pravila, propise, smjernice, uputstva i druge opšte akte, kojima obezbjeđuje primjenu zakona;
 8. pokreće postupak pred sudovima i drugim organima u cilju obezbjeđenja primjene zakona;
 9. organizuje stručne skupove, obuke, seminare i druge vidove obuke i usavršavanja, za svoje zaposlene i sektor osiguranja, u skladu sa utvrđenim planom rada;
 10. razvija i prati razvoj tržišta osiguranja,
 11. sačinjava godišnji izvještaj o stanju na tržištu osiguranja i izvještaj o radu Agencije, godišnje finansijske iskaze, godišnji plan rada i finansijski plan;
 12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Agencije.

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form