utorak, maj 22, 2018
   
Text Size
Login

Pretraga

Registar ovlašćenih aktuara

R/b Ime i prezime Datum izdavanja ovlašćenja Broj ovlašćenja Mjesto stanovanja
1 Biljana Radulović 30. 12. 2015. 03-1026/4-15 Podgorica, Crna Gora
2 Lidija Drobnjak 30. 12. 2015. 03-1032/5-15 Podgorica, Crna Gora
3 Javorka Raspopović 30. 12. 2015. 03-1033/6-15 Podgorica, Crna Gora
4 Ivana Vuletić 30. 12. 2015. 03-1034/5-15 Podgorica, Crna Gora
5 Milan Rankov 08. 04. 2016. 03-331/2-16 Beograd, Republika Srbija
6 Jelena Kočović 26. 09. 2016. 03-1104/2-16 Beograd, Republika Srbija
7 Ljubo Mitrović 16. 02. 2017. 03-72/2-17 Podgorica, Crna Gora
8 Vladimir Terzić 16. 02. 2017. 03-1521/2-16 Podgorica, Crna Gora
9 Ana Bojanić 07. 04. 2017. 03-269/2-17 Beograd, Republika Srbija
10 Rudi Lipovec 23. 10. 2017 03-928/5-17 Logatec, Slovenija
11 Biljana Bataković 28.12.2017. 03-1204/4-17 Podgorica, Crna Gora
12 Jelena Boljević 09.02.2018. 03-1036/6-15 Podgorica, Crna Gora
13 Lea Obradović 09.02.2018. 03-1009/8-15 Podgorica, Crna Gora
14 Anja Bošković 02.03.2018. 03-1049/11-15 Podgorica, Crna Gora
15 Ljubica Radmilović 02.03.2018. 03-1035/9-15 Podgorica, Crna Gora
16 Nataša Janičić 02.03.2018. 03-1043/7-15 Podgorica, Crna Gora
17 Marko Vujošević 22.03.2018. 03-1042/6-15 Podgorica, Crna Gora

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

Login Form