petak, decembar 15, 2017
   
Text Size
Login

Pretraga

Međunarodna saradnja

13. oktobar 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su prisustvovali konferenciji „Current challenges for insurance markets and supervision in the Central, Eastern and South Eastern European region“ koja se, u organizaciji austrijskog supervizora finansijskih usluga Finanzmarktaufsicht (FMA), održala 12 i 13. oktobra 2017. godine u Beču

11. oktobar 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su boravili u radnoj posjeti Udruženju osiguravača Austrije (VVO)

24. jul 2017. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

09. jun 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

18. maj 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle

06. decembar 2016. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 06. decembra 2016.godine na Bledu, u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Slovenije

13. oktobar 2016. godine

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

12. jul 2016. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

03. oktobar 2015. godine

Predsjednik Savjeta Agencije, Branko Vujović, sa saradnicima, prisustvovao je 10. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

17. septembar 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Slovenije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

31. jul 2015. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

07. jun 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su prisustvovali XIII međunarodnom simpozijumu iz osiguranja na temu upravljanja katastrofalnim rizicima i održivi razvoj.

07. maj 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su učestvovali na II konferenciji o nadzoru osiguranja.

02. april 2015. godine

Predstavnici Savjeta eksperata Agencije za nadzor osiguranja Republike Makedonije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

11. februar 2015. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

17. oktobar 2014. godine

Održan je okrugli sto na temu „Osiguranje u poljoprivredi“

10. oktobar 2014. godine

Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu „Osiguranje u poljoprivredi“

1. avgust 2014. godine

Održan Radni sastanak predstavnika Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i predstavnika Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine

4. jul 2014. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

11. jun 2014. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujovic prisustvovao 7. zasijedanju CESEE u Orhidu

8. oktobar 2013. godine

Završeno 6. zasijedanje CESEE Inicijative u Budvi

4. oktobar 2013. godine

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore organizovaće šesti sastanak zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope

12. jul 2013. godine

Predstavnici austrijskog finansijskog relugatora (FMA), boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

2. april 2013. godine

Održan godišnji sastanak Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore sa društvima za osiguranje, Nacionalnim biroom osiguravača i Asocijacijom životnih osiguranja Privredne komore

6. decembar 2012. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja - gospodin Branko Vujovic prisustvovao 4 sastanku CESEE ISI

7. novembar 2012. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Slovenije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore


17. - 18. oktobar 2012. godine


Prva međunarodna konferencija o razvoju tržišta životnih osiguranja


Prezentacije predavača sa Međunarodne konferencije o razvoju životnih osiguranja možete preuzeti ovdje:

1. Biljana Pantović, direktor Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

2. Peter Braumuller, predsjednik Međunarodnog udruženja supervizora i izvršni direktor Sektora za nadzor osiguranja i penzionih fondova u FMA

3. Peter Baier, načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju BAFIN

4. Wolfgang Rohrbach, profesot na Univerzitetu "Sigmud Frojd" u Beču

5. Klime Poposki, predsjednik Savjeta eksperata Agencije za nadzor osiguranja Makedonije

6. Ermin Nuhić, izvršni direktor Merkur osiguranja DD Sarajevo, BiH i predsjednik Odbora direktora Merukr osiguranja AD Podgorica, CG

7. Mojca Piškurič, direktor Službe za upravljanje rizicima Triglav osiguranja Ljubljana, Slovenija

8. Rene Knapp, glavni aktuar Uniqa grupe

Izlaganje gospodina Branka Vujovića, predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na Međunarodnoj konferenciji o razvoju tržišta životnih osiguranja možete preuzeti ovdje.

Agendu Prve međunarodne konferencije o razvoju tržišta životnih osiguranja: Mogućnosti i izazovi možete preuzeti ovdje.


7. avgust 2012. godine


Predstavnici austrijskog Regulatora finansijskih tržišta FMA – Finanzmarktaufsicht in Österreich boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne GoreInstitucionalna saradnja

U cilju organizovanog, planskog i efikasnog izvršavanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Agencija kontinuirano radi na jačanju saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, nadležim za sektor osiguranja kao i nacionalnim supervizorima osiguranja.

 

Agencija za nadzor osiguranja je punopravni član u Međunarodnom udruženju supervizora osiguranja IAIS (International Association of Insurance Supervisors). Na ovaj način je Agenciji omogućeno uspostavljanje bliže saradnje i razmjena informacija sa supervizorima osiguranja u svijetu, što je od velikog značaja kad je u pitanju jačanje nadzora u ovom sektoru, a samim tim i unapređenje cjelokupne finansijske stabilnosti u zemlji. – www.iaisweb.org.

 

Agencija konstantno od svog formiranja preduzima korake na jačanju institucionalne saradnje i razmjene najbolje međunarodne prakse sa ostalim supervizorima iz okruženja, uspostavljanjem bilateralne saradnje sa njima. U cilju efikasnijeg obavljanja regulatorne funkcije, Agencija je ostvarila intenzivnu saradnju i kontakte sa regulatornim organom austrijskog finansijskog tržišta - FMA, Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Agencijom za osiguranje Republike Srpske, Agencijom za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za nadzor osiguranja Slovenije, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Narodnom bankom Srbije, Agencijom za nadzor osiguranja iz Makedonije i Centralnom bankom Republike Kosovo.

 

Memorandumi o razumijevanju potpisani su sa:

  • Regulatorom finansijskog tržišta Austrije – FMA -  download ;
  • Agencijom za nadzor osiguranja Slovenije - download ;
  • Hrvatskom Agencijom za nadzor finansijskih usluga - download ;
  • Agencijom za nadzor osiguranja Makedonije - download ;
  • Centralnom bankom Republike Kosovo - download .

Custom CSS

pranje_novca_bann

ANO ANKETA

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann
Baner nabavke
Baner hitne nabavke

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

Radno vrijeme: 07 - 15 časova

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji

Izvjestaj 2016 bann

 

registri2

regulativa2

obrasci2

Prigovor obrasci

Login Form