Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih I supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora’’, finansiranog od strane EU, održaće se u Hotelu Podgorica u utorak, 15. decembra 2009. godine, sa početkom u 9 časova.

Govornici na seminaru će biti dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, Klajv Rambold, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivan Iskrov, guverner Narodne banke Bugarske, Ljubiša Krgović, guverner Centralne banke Crne Gore, Karel Van den  Berg, koordinator Centra za tehničku saradnju, Centralna banka Kraljevine Holandije, Zoran Đikanović, predsjednik Savjeta Komisije za hartije od vrijednosti i Vladimir Kavarić, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Moderator seminara je Daniela Bobeva, projekt lider, Narodna banka Bugarske. Prvi dio seminara od 09 -11.15h je otvoren za predstavnike medija.

Ciljevi Twinning projekta usmjereni su ka unapređenju efikasnosti institucionalnih i regulatornih kapaciteta finansijskih regulatora u njihovoj funkciji supervizije nad finansijskim tržištima, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Projekat će biti implementiran u četiri osnovne oblasti: nadzor nad bankarskim sistemom i finansijskom stabilnosti, u oblasti hartija od vrijednosti i penzionih fondova, osiguranja, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugih oblika finansijskih krivičnih djela.

Institucije korisnice projekta su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za hartije od vrijednosti I Agencija za nadzor osiguranja.

Projekat se finansira iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) i njime se upravlja od strane Delegacije EU u Crnoj Gori.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
PR služba Ministarstva finansija
Centralna banka Crne Gore
Komisija za hartije od vrijednosti
Agencija za nadzor osiguranja

twining_donors

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map