Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 26. januara 2015. godine, dao saglasnost na izmjene Sistema tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na sjednici održanoj 26. januara 2015. godine, dao saglasnost na izmjene Sistema tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i na Uslove za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, predložene od strane Udruženja - Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

 

Primjena smanjenja i povećanja premije osiguranja od autoodgovornosti počinje od 01. 02. 2015. godine, na način što će svim osiguranicima koji, u periodu od 01. 02. 2015. godine do puštanja u rad Informacionog centra a najkasnije do 01. 02. 2016. godine, obnavljaju (produžavaju) osiguranje od autoodgovornosti biti odobren popust od 5% na visinu premije osnovnog premijskog razreda, odnosno biće svrstani u premijski razred PR6 Sistema tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti. Osiguranici koji prvi put zaključuju osiguranje od autoodgovornosti biće svrstani u osnovni premijski razred PR7, odnosno plaćaće punu premiju osnovnog premijskog razreda Sistema tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti.

 

Sistemom tarifa premija osiguranja od autoodgovornosti definisan je model od 13 premijskih razreda u koje se razvrstava vlasnik, odnosno korisnik motornog i priključnog vozila, zavisno od toga da li prvi put zaključuje ili obnavlja (produžava) osiguranje od autoodgovornosti, kako slijedi:

 

P R E M I J S K I R A Z R E D I

BONUS (POPUST)

OSNOVNI

MALUS (DOPLATAK)

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

PR10

PR11

PR12

PR13

PROCENAT PREMIJE OSIGURANJA OD OSNOVNOG PREMIJSKOG RAZREDA

70

75

80

85

90

95

100

115

130

150

170

190

210

 

Vlasnik (imalac), odnosno korisnik motornog vozila, koji prvi put zaključuje osiguranje od autoodgovornosti, a prije toga nije imao vozilo niti osiguranje od autoodgovornosti najmanje jednu godinu prije zaključenja osiguranja, razvrstava se u sedmi premijski razred (PR7), koji je ujedno i osnovni premijski razred i plaća punu 100% premiju utvrđenu tarifnim grupama za odgovarajuću vrstu vozila.

 

Bonus malus sistem predviđa da, ukoliko nije bilo podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku prethodnog jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, smanjenje premije (bonus) iznosi 5% godišnje, a najviše 30% od premije osnovnog premijskog razreda. U slučaju kada postoje podnijeti (prijavljeni) zahtjevi za naknadu štete u toku prethodnog jednogodišnjeg perioda osiguranja, bez obzira na datum nastanka štete, vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila koji vrši obnovu (produženje) osiguranja od autoodgovornosti se razvrstava u premijske razrede zavisno od broja prijavljenih šteta, alinajviše do trinaestog premijskog razreda u kojem se plaća premija u iznosu od 210% premije osnovnog premijskog razreda,i to:

 

  1. ukoliko je prijavljena jedna šteta razvrstava se u treći viši premijski razred od onog u koji je bio razvrstan u prethodnoj godini;

  2. ukoliko su prijavljene dvije štete razvrstava se u šesti viši premijski razred od onog u koji je bio razvrstan u prethodnoj godini;

  3. ukoliko su prijavljene tri štete razvrstava se u deveti viši premijski razred od onog u koji je bio razvrstan u prethodnoj godini;

  4. ukoliko su prijavljene četiri ili više šteta, razvrstava se u dvanaesti viši premijski razred od onog u koji je bio razvrstan u prethodnoj godini.

 

Povećanje broja premijskih razreda i predloženi bonus-malus sistem na objektivan i realan način obezbjeđuju diferencijaciju osiguranika u zavisnosti od ostvarenih rizika u prethodnom periodu trajanja osiguranja tj. razliku između osiguranika koji su pričinili jednu ili više šteta i osiguranika koji nijesu pričinili nijednu štetu.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map