O nama

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Agencija za nadzor osiguranja vrši nadzor poslovanja društava za osiguranje, filijala stranih društava za osiguranje, društava za posredovanje u osiguranju, društava za zastupanje, preduzetnika-zastupnika u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i drugih privrednih društava, pod uslovom da imaju posebno organizovani dio za obavljanje tih poslova, koji je kadrovski i tehnički osposobljen za pružanje drugih usluga u osiguranju.

Agencija je osnovana od strane države Crne Gore 2007. godine u skladu sa  Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“, br. 78/06 i 19/07).

Agencija je samostalno pravno lice sa ovlašćenjima u okviru svog djelokruga i nadežnostima propisanih Zakonom o osiguranju i drugim zakonima. Agencija je odgovorna Vladi Crne Gore.

Ciljevi i načela

Osnovni cilj Agencije je zaštita interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, radi obezbjeđenja stabilnosti i razvoja djelatnosti, zasnovanog na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja. U obavljanju svoje djelatnosti Agencija se pridržava načela:

- ravnopravnosti svih subjekata na tržištu osiguranja u Crnoj Gori;

- transparentnosti u vršenju nadzora;
- efikasnosti i efektivnosti u poslovanju.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map