Djelokrug nadležnosti Agencije

U okviru svojih nadležnosti Agencija:

 1. izdaje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja i saosiguranja, posredovanja i zastupanja i drugih poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja;
 2. daje saglasnost na akte i radnje utvrđene zakonom;
 3. vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti osiguranja, primjenom zakona i propisa kojima se uređuje oblast osiguranja, u skladu sa svojim nadležnostima;
 4. odlučuje o prigovorima i žalbama osiguranika i drugih korisnika osiguranja;
 5. sarađuje sa drugim nadzornim organima u zemlji i inostranstvu;
 6. daje inicijative za uređivanje pitanja iz oblasti osiguranja;
 7. donosi bliža pravila, propise, smjernice, uputstva i druge opšte akte, kojima obezbjeđuje primjenu zakona;
 8. pokreće postupak pred sudovima i drugim organima u cilju obezbjeđenja primjene zakona;
 9. organizuje stručne skupove, obuke, seminare i druge vidove obuke i usavršavanja, za svoje zaposlene i sektor osiguranja, u skladu sa utvrđenim planom rada;
 10. razvija i prati razvoj tržišta osiguranja,
 11. sačinjava godišnji izvještaj o stanju na tržištu osiguranja i izvještaj o radu Agencije, godišnje finansijske iskaze, godišnji plan rada i finansijski plan;
 12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Agencije.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map