Twinning projekat

 Izrada novog Zakona o osiguranju koji je usklađen sa pravnim tekovinama Evropske Unije

Tokom prva tri kvartala projekta, glavne aktivnosti u okviru komponente osiguranja odnosile su se na izradu novog Zakona o osiguranju. Aktivnosti vezane za izradu Zakona precizno su podijeljene između eksperata Federalnog finansijskog nadzornog organa Njemačke (BaFin) i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa). Tokom prethodnog perioda sprovođene su intezivne aktivnosti na izradi radne verzije novog Zakona o osiguranju usklađen sa direktivom Solventnost II.

U okviru komponente osiguranja uspješno je realizovano 18 ekspertskih misija. Eksperti iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga i Federalnog finansijskog nadzornog organa Njemačke podijelili su svoja iskustva sa kolegama Agencije u procesu izrade novog Zakona. Takođe, ovaj period je obilježio početak saradnje sa Holandskom Narodnom bankom u izuzetno značajnim oblastima primjene direktive Solventnosti II i oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Kick-off konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta za “Podršku regulaciji finansijskih usluga”

Povodom zvaničnog početka Twinning projekta za “Podršku regulaciji finansijskih usluga” održana je Kick-off konferencija, koja je imala za cilj predstavljanje projekta svim učesnicima u finansijskom sistemu Crne Gore, kao i široj javnosti. Konferencija je održana 27. juna 2018. godine, sa početkom u 18:00 časova, u hotelu Crntre Ville, u Podgorici.

Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: i Agencija za nadzor osiguranja, Centralna banka Crne Gore i Komisija za tržište kapitala. Projekat će trajati 24 mjeseca i realizovaće se u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA), Banka Njemačke, Banka Holandije i Hrvatska narodna banka.

1 Bilja

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Biljane Pantović, direktora Agencija za nadzor osiguranja

2 Ivana

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Ivane Šaranović Jovićević, pomoćnika direktora Agencije za nadzor osiguranja

Fajlovi:

Kick off dnevni red

Konferencija info

 

 

 

 

Twinning Project "Support to Regulation of Financial Services"

„KICK-OFF" Konferencija
Prezentacija Tvining projekta
Podrška Regulisanju Finansijskih Usluga
Srijeda, 27. Jun , 2018. u 18.00h
Hotel "Centre Ville", Kapital Plaza, Podgorica, Crna Gora


„KICK-OFF" Conference
Presentation of Twinning Project
Support to Regulation of Financial Services
Wednesday, Jun 27th, 2018 at 18.00h
Hotel "Centre Ville", The Capital Plaza, Podgorica, Montenegro

 

Fajlovi:

Kick off najava

Kick off announcement

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map