SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

•    Zajednički rad na prilagođavanju novom regulatornom okviru Solventnost 2
•    Partnerstvo u izradi i implementaciji Strategije snaženja kulture osiguranja u Crnoj Gori
•    Tržište osiguranja u Crnoj Gori stabilno

30012019 02Tokom današnjeg sastanka rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja sa rukovodstvom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kao i izvršnim direktorima i predstavnicima društava za osiguranje, dogovorene su zajedničke aktivnosti u daljoj saradnji na polju regulative i funkcionisanja tržišta osiguranja u Crnoj Gori.

S tim u vezi, a u cilju prilagođavanja novom regulatornom okviru Solventnost 2, što je jedna od obaveza u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u okviru poglavlja 9 – Finansijske usluge, prihvaćena je inicijativa Agencije za nadzor osiguranja za zajednički rad sa predstavnicima tržišta u okviru radne grupe za izradu novog Zakona o osiguranju, kojim će novi regulatorni okvir biti implementiran u Crnoj Gori.

Takođe, imajući u vidu potrebu za daljim snaženjem kulture osiguranja u Crnoj Gori, kao i boljoj informisanosti građana o prednostima osiguranja, dogovoreno je partnerstvo na relaciji Agencija za nadzor osiguranja – Nacionalni biro osiguravača – društva za osiguranje, u cilju izrade strateškog dokumenta, koji će definisati generalne ciljeve i aktivnosti na dostizanju tih ciljeva, nakon čega treba da uslijedi implementacija strategije.

Predstavnici tržišta osiguranja su predstavili inicijative za unapređenje tržišta osiguranja, kao i za stvaranje još povoljnijeg poslovnog ambijenta u ovoj oblasti, o čemu će se, nakon detaljne analize svake inicijative i komunikacije sa nadležnim organima u dijelu finansijskog sektora, Agencija za nadzor osiguranja odrediti.

Konstatovano je da je tržište osiguranja stabilno, uz velike šanse za dalje unapređenje i razvoj tržišta. Naročito je, u kontekstu razvoja, apostrofiran značaj kontinuiranog rasta stopa dobrovoljnih osiguranja, što je jedan od ključnih pokazatelja jačanja tržišta osiguranja.

30012019 03

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map