Održana 281. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

281. sjednica Savjeta ANO

    Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, utvrdio Plan rada i Finansijski plan Agencije za 2020. godinu.

     Plan rada Agencije za 2020. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će prvenstveno biti usmjerene na nastavak započetih aktivnosti unaprjeđenja regulative za oblast osiguranja koje će se realizovati daljim usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa pravnom regulativom Evropske unije, kao i na nadzorne aktivnosti koje će se realizovati kontinuiranim nadzorom i kontrolom poslovanja subjekata nadzora putem posrednih i neposrednih kontrola, uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije nadzora. Glavni normativni zadaci Agencije u 2020. godini su aktivnosti u vezi sa implementacijom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i učešćem u radu na novom Zakonu o osiguranju kojim će se definisati uvođenje novog regulatornog okvira Solventnost 2. 

      Ono što je novina u radu Agencije, tiče se rada na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje će u tom cilju prepoznati Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, čiju izradu je Agencija inicirala, i koja se sprovodi uz partnerstvo sa društvima za osiguranje i Udruženjem Nacionalni biro osiguravača.

     Finansijski plan Agencije se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje u narednoj godini, koji omogućavaju efikasno izvršavanje zadataka, nadležnosti i poslova predviđenih Planom rada. Uticaj na Finansijski plan ima i rastući obim aktivnosti i povećani angažman u domenu evropske integracije i primjene složene legislative Evropske unije koja se u kontinuitetu mijenja, što rezultira promjenama u okruženju i novim izazovima  za cjelokupno tržište osiguranja. Planiranje rashoda Agencije je izvršeno uz dosljedno poštovanje principa efikasnog i efektivnog korišćenja svih resursa Agencije.

    U okviru finansijske funkcije, u sprovođenju procedura i donošenju odluka i rješenja, Agencija će poštovati principe ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, kao i usklađenosti sa primjenjivom regulativom i pravnim sistemom Crne Gore, a isključivo sa ciljem ostvarivanja funkcije koja joj je povjerena.

Plan rada i Finansijski plan će, shodno zakonskoj obavezi, biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje. 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map