SAOPŠTENjE sa 289. sjednice Savjeta ANO

REKORDNA GODINA ZA SEKTOR OSIGURANJA

Za 11 mjeseci 2019. godine bruto fakturisana premija veća od premije za čitavu 2018. godinu

 

289 sjednica Saveta dec19Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 289. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

- 4,06% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

- 0,406% od bruto fakturisane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 mjeseci tekuće godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 miliona eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 miliona eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 mjeseci tekuće godine, ostvarena veća premija od cjelokupne premije za 2018. godinu.

Najviši nominalni rast je, po prvi put, ostvarila vrsta Osiguranje života, i to za 1,6 miliona eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Lovćen osiguranje AD 42,7%Sava osiguranje AD 17,7%Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine:

Grawe osiguranje AD 40%Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%Lovćen životna osiguranja AD 21,6%Uniqa životno osiguranje AD 11,4%

Napomena:
Kompletan preliminarni izvještaj o premiji osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine dostupan je na veb sajtu Agencije za nadzor osiguranja (Izvještaji).

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map