S A O P Š T E Nj E sa 340. sjednice Savjeta ANO: Utvrđeni Plan rada i Finansijski plan ANO za 2022. godinu

340. sjednica Savjeta ANOSavjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 340. sjednici kojojm je predsjedavao Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta, između ostalog utvrdio je Plan rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu, koji će biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Aktivnosti ANO u 2022. godini definisane Planom rada biće usmjerene naročito na kontinuirano sprovođenje nadzornih aktivnosti, u cilju održanja stabilnosti tržišta osiguranja i dalje zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja, dalje usklađivanje regulative osiguranja sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti i najboljom međunarodnom praksom i standardima regulacije, unapređenje metodologije, procesa i postupaka koji se primjenjuju u nadzoru, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetnijeg  i efikasnijeg nadzora, a zasnovano na mogućnostima novog informacionog sistema Agencije.

Kao polazna osnova za pojedinačno utvrđene pozicije u Finansijskom planu korišćene su projekcije prihoda za 2022. godinu i planirane obaveze i aktivnosti koje su utvrđene Planom rada Agencije za 2022. godinu, a koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta izvršavanja zakonom propisanih nadležnosti Agencije. Planiranje je izvršeno na osnovu pretpostavki efikasnog i efektivnog izvršavanja svih zahtjeva, zadataka i funkcija Agencije, zatim novih obaveza koje se postavljaju pred Agencijom u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i dogovorenih aktivnosti u procesu bilateralne, međunarodne saradnje sa nadzornim organima, udruženjima i drugim institucijama, uvažavajući okolnosti koje postoje usljed epidemiološke situacije izazvane COVID-19.

Savjet je razmotrio pokazatelje poslovanja tržišta osiguranja za osam mjeseci 2021. godine. Društva za osiguranje su, zaključno sa avgustom tekuće godine, fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 66,7 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,8% odnosno za 3,7 mil. EUR više u odnosu na isti period u prethodnoj  godini (u odnosu na 2019. godinu rast je 3,7%, odnosno za 2,4 mil. EUR više). Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 7%, odnosno za 3,5 mil. EUR više (u odnosu na 2019. godinu rast za 1,5% odnosno 827 hilj. EUR više).

Takođe, i premija životnog osiguranja je ostvarila rast za 1%, odnosno za 118 hilj. EUR više u odnosu na uporedni period 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu premija je ostvarila rast od 3,7%, odnosno za 2,4 mil. EUR više). Najviši nominalni rast premije ostvaren je u vrsti 10 Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 1,7 mil. EUR (7,1%), u vrsti 01 Osiguranje od posljedica nezgode za 647 hilj. EUR (9,7%), zatim u vrsti 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu vazduhoplova 555 hilj. EUR (438,9%) i 14 Osiguranje kredita za 357 hilj. EUR (104,9%) u odnosu na uporedni period 2020. godine. Ukupan iznos riješenih šteta ostvario je rast od 21,2% (za 4,7 mil. EUR) u odnosu na uporedni period 2020. godine. Na kraju posmatranog perioda sva društva su bila likvidna (koeficijent likvidnosti na 31.08.2021. godine je iznosio 17,2).

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map