Obavještenje o postupcima razmatranja prigovora kod Agencije za nadzor osiguranja

Povodom nedoumica o primjeni norme koja omogućava  osiguranicima i drugim oštećenim licima podnošenje prigovora Agenciji za nadzor osiguranja, uočenih kod određenog broja prigovora primljenih od strane advokata koji zastupaju ta lica, a u vezi sa poukom o pravnom lijeku koju društva za osiguranje navode u prvostepenim i drugostepenim odlukama (odluke komisija za prigovore), Agencija ovim putem obavještava sve buduće podnosioce prigovora, koji namjeravaju da pokrenu sudski postupak protiv društva za osiguranje, da mogućnost podnošenja prigovora Agenciji za nadzor osiguranja ne predstavlja obavezan preduslov za eventualno pokretanje sudskog postupka.

Postupak po prigovorima pred Agencijom se u smislu načina vođenja i ishoda razlikuje od postupka koji se vodi shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova i koji je za sporove iz osiguranja obavezan, a vodi se pred Centrom za alternativno rješavanja sporova. Shodno navedenom, osiguranici i druga oštećena lica koja namjeravaju da pokrenu postupak pred nadležnim sudom protiv odluke osiguravajućeg društva, prije tog postupka imaju zakonsku obavezu pokretanja postupka isključivo pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

Agencija će u svakom slučaju nastaviti da pažljivo razmatra svaki primljeni prigovor i analizira sve navode istih, kako bi ustanovila da li je subjekt nadzora u tom pojedinačnom slučaju postupao shodno zakonskim odredbama, svojim internim aktima i uslovima osiguranja.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map