Saopštenje: Intenzivnijom saradnjom i komunikacijom jednostavnije do novog regulatornog režima

ANO CG ANO BiH‘’Kroz intenziviranje saradnje i komunikacije, koja će dodatno biti formalizovana potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dva tržišta, jednostavnije i efikasnije će se pripremiti za sve izazove koje sobom nosi novi regultorni režim Solventnost 2, koji je na snazi u Evropskoj uniji i koji sve članice EU moraju da primjenjuju u sistemu regulacije. S obzirom na to da se radi o sličnim tržištima, i gotovo istovjetnoj aktuelnoj regulativi, pred nama su zajednički izazovi koje uz dobru komunikaciju i saradnju lakše možemo prevazići’’, istakao je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Uroš Andrijašević.


Rukovodstva regulatora crnogorskog i bosansko-hercegovačkog tržišta osiguranja, predvođena predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Urošem Andrijaševićem i direktorom Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Ivanom Luburićem, sastala su se u Podgorici sa ciljem razmjene informacija i definisanja buduće saradnje.


Tokom susreta predstavljene su specifičnosti dva tržišta osiguranja, razmijenjena najbolja regulatorna i nadzorna praksa, a sastanak je bio prilika da se inicira potpisivanje memoranduma o razumijevanju između dva regulatora, sa ciljem formalizacije saradnje i efikasnije i frekventnije razmjene informacija, usmjerene ka dostizanju ciljeva i standarda novog regulatornog režima koji će sve nove članice EU biti u obavezi da primjenjuju.


Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore posebno su predstavili projektnu saradnju koju je Agencija imala u prethodnom periodu, a koja je rezultirala ekspertskom podrškom pri izradi novog Zakona o osiguranju, potpuno zasnovanog na direktivi Solventnost 2, kao i izradom novog softverskog rješenja kojim je uvedena puna digitalizacija u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map