Saopštenje: Usvojeni su Program rada i Finansijski plan ANO za 2023. godinu

366. sjednica SavjetaSavjet Agencije za nadzor osiguranja je, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, donio Program rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu.

Program rada Agencije za 2023. godinu sadrži pregled aktivnosti iz nadležnosti Agencije koje će biti usmjerene naročito na veću informisanost osiguranika i drugih korisnika osiguranja u cilju zaštite njihovih interesa, unapređenje organizacije, procesa rada i metodoloških postupaka koji se primjenjuju u nadzoru sa ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti nadzora, dalje usklađivanje nacionalne regulative osiguranja sa EU regulativom u ovoj oblasti, najboljom praksom i standardima u nadzoru djelatnosti osiguranja i potrebama crnogorskog tržišta osiguranja, a u skladu sa definisanim strateškim prioritetima, kako bi i tržište osiguranja i Agencija spremno dočekali punu primjenu nove regulative danom ulaska Crne Gore u EU, završetak druge studije uticaja kvantitativnih zahtjeva Direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje (QIS 2) i pripreme za sprovođenje drugog stres testa crnogorskog sektora osiguranja.

Finansijski plan se zasniva na procjeni resursa neophodnih za poslovanje Agencije koji omogućavaju efikasno izvršavanje nadležnosti, ciljeva i zadataka predviđenih Zakonom i utvrđenim Programom rada Agencije za 2023. godinu. Kao polazna osnova za pojedinačno utvrđene pozicije u Finansijskom planu korišćene su projekcije prihoda za 2023. godinu, kao i nadležnosti, obaveze i prioriteti koji su utvrđeni Programom rada Agencije za 2023. godinu. Planiranje je izvršeno na osnovu pretpostavki efikasnog i efektivnog izvršavanja svih zahtjeva, zadataka i funkcija Agencije, te nastavka razvojnih aktivnosti, kao i planiranih aktivnosti u domenu bilateralne i multilateralne saradnje i u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map