P O Z I V za prijavljivanje za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prijava za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara, na propisanom obrascu, podnosi se Agenciji za nadzor osiguranja, najkasnije do 18. novembra 2022. godine, i to neposrednim putem na pisarnici Agencije za nadzor osiguranja na adresi Moskovska 17A M/C1 Podgorica, ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu za obuku i polaganje stručnog ispita u cjelosti, ili djelimično (samo za pojedine predmete). Kandidati koji se prijave za obuku i polaganje dijela stručnog ispita istovremeno se prijavljuju i za priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara (‘’Službeni list Crne Gore’’, br. 115/22 od 14.10.2022. godine), u daljem tekstu: Pravilnik.

Kandidati moraju imati stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja najmanje sedmi nivo (VII1), u obimu od 240 kredita CSPK-a, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Dokumentacija iz člana 4 stav 7 Pravilnika ne dostavlja se uz prijavu, već naknadno, ako Agencija donese odluku o organizovanju obuke, ali je poželjno uz prijavu dostaviti i CV kandidata, iz koga se može utvrditi stepen obrazovanja, struka i radno iskustvo.

Ako se, po procjeni Agencije, za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi dovoljan broj kandidata, donijeće se odluka o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita, što podrazumijeva i priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika. O odluci o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita Agencija će pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila, uz informacije o iznosu, načinu i roku plaćanja naknade za priznavanje, obuku i polaganje stručnog ispita, kao i o spisku potrebne dokumentacije.

Ukoliko se po ovom pozivu ne prijavi dovoljan broj kandidata, obuka se neće organizovati, o čemu će Agencija pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila.

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara može se preuzeti ovdje, ili u prostorijama Agencije, na adresi Moskovska 17A M/C1, Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map