Na Ekonomskom fakultetu održan drugi po redu Dan osiguranja

Polazeći od značaja djelatnosti osiguranja, te potrebe da se podigne svijest o potencijalnim rizicima kojima mogu biti izloženi pojedinci, odnosno društvo usljed katastrofalnih događaja (prirodnih katastrofa i onih koje uzrokuje čovjek), Agencija za nadzor osiguranja je, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, organizovala drugi po redu Dan osiguranja na Ekonomskom fakultetu.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Marko Ivanović, u uvodnom obraćanju je iskazao zadovoljstvo što se drugu godinu zaredom organizuje Dan osiguranja, uz očekivanja da će ovaj događaj na Ekonomskom fakultetu imati dugogodišnju tradiciju. Gospodin Ivanović je ukazao da je cilj ovogodišnjeg događaja da se studentima, predstavnicima akademske zajednice i industrije osiguranja, kao i široj javnosti predoče rizici i izazovi sa kojima se Crna Gora može suočiti kada su u pitanju katastrofalni događaji. Namjera organizatora je i da se ukaže na značaj finansijske pismenosti kada je u pitanju osiguranje, kao i da se studenti kroz svoj budući rad i profesionalno opredjeljenje zainteresuju za ovaj dio finansijskog sektora.

Prisutnima se obratio i Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Mijat Jocović, uputivši riječi zahvalnosti Agenciji za nadzor osiguranja za saradnju prilikom organizacije ovog događaja, koji je izazvao veliko interesovanje od strane studenata.

U radnom dijelu događaja održane su dvije prezentacije i panel diskusija na temu „Osiguranje i katastrofalni rizici“. Rudi Lipovec, predstavnik Triglav grupe, je govorio na temu „Katastrofalni događaji u Sloveniji 2023“, te ukazao na posljedice izazvane poplavama i bujicama u 2023. godini, izazove sa kojima se suočila Slovenija u saniranju istih i na ulogu i značaj slovenačkog sektora osiguranja u pokriću i isplati šteta nastalih od poplava i bujica. Mr Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Direktoratu za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, je održao prezentaciju na temu „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“ dajući osvrt na značaj izvršene nacionalne procjene rizika prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa u Crnoj Gori, koja je završena decembra 2021. godine (https://media.gov.me/media/gov/2021/mup/nacionalna-procjena-rizika-elektronska-publikacija.pdf). Takođe, gospodin Tmušić je ukazao na buduće aktivnosti koje se na državnom nivou trebaju sprovesti kako bi Crna Gora imala adekvatan sistem upravljanja katastrofama.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, mr Branko Barjaktarović, je moderirao panel diskusijom na temu „Osiguranje i katastrofalni rizici“, na kojoj su učešće uzeli: mr Jelena Kovačević, direktorica Sektora prodaje za stanovništvo i SME Lovćen osiguranja, Nebojša Šćekić, izvršni direktor Sava osiguranja, Dejan Bajić, izvršni direktor Generali osiguranja Montenegro, Vladimir Marković, izvršni direktor Uniqa neživotnog osiguranja i Petar Vujošević, zamjenik izvršnog direktora Grawe neživotnog osiguranja. Na panelu su razmotrene mogućnosti odnosno vrste osiguranja koje crnogorski sektor osiguranja pruža građanima, privredi i državi u cilju zaštite njihove imovine i posla od rizika katastrofa, uključujući i tehnološke rizike kao što su rizici od sajber napada, kako se može unaprijediti promocija osiguranja od katastrofalnih rizika u javnom prostoru, te način na koji se država može proaktivno uključiti kao održiva podrška sektoru osiguranja u preventivnom djelovanju na rizike od katastrofa.

Za oko dvjesta studenata Ekonomskog fakulteta koji su bili prisutni na događaju, organizovan je Kviz znanja tokom kojeg su odgovarali na pitanja iz oblasti osiguranja, kroz posebno pripremljenu aplikaciju. Najbolji su nagrađeni nagradama koje su obezbijedila društva za neživotno osiguranje.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map