ANO vijesti

Održana 265. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

29012019 01Savjet Agencije za nadzor osiguranja, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, održao je danas 265. sjednicu.

Na sjednici je, pored ostalog, na osnovu  preliminarnih podataka koje u okviru redovnog izvještavanja društva za osiguranje dostavljaju Agenciji, konstatovano da su, zaključno sa trećim kvartalom prošle godine, društva za osiguranje fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 64,8 miliona eura, što predstavlja rast od 6% u odnosu na uporedni period 2017. godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu i dalje je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, sa učešćem od 43,1% u ukupnoj bruto premiji, te najviše ostvarenim nominalnim rastom od 1,4 miliona eura.

Dobrovoljna osiguranja, koja su jedan od glavnih parametara razvoja tržišta osiguranja bilježe značajne stope rasta u kontinuitetu, najviše dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila – kasko, kao i osiguranje života. 

Na nivou sektora osiguranja, za devet mjeseci 2018. godine ostvaren je pozitivan bruto rezultat u iznosu od 6,9 miliona eura, prema preliminarnim rezultatima.

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

29112018 0129. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje stabilnih, održivih i efikasnih finansijskih usluga, sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora i povećanju konkurentnosti ekonomije.

Aktivnosti će biti podijeljene na dvije različite komponente.

Komponenta 1 će se fokusirati na razvoj i instalaciju IT rješenja, odnosno softvera za Agenciju za nadzor osiguranja, uključujući i ekspertsku podršku za njegovo prilagođavanje i razvoj alata za nadzor, u skladu sa zahtjevima Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II). 

Komponenta 2 će se fokusirati na razvoj IT rješenja, odnosno Službenog registra propisanih informacija kao zvanično odobrenog mehanizma u skladu sa Direktivom 2004/109/EC, za Komisiju za tržište kapitala, koji će omogućiti prikupljanje, čuvanje, objedinjavanje i pronalaženje propisanih informacija.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa firmom Compliant Risk Technology iz Hrvatske, u konzorcijumu sa Inter Solutio d.o.o i Strukturiranja d.o.o. iz Hrvatske. Ukupna vrijednost ugovora je 480.000 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija ugovorno tijelo.

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.

 

Datum objave: 29.11.2018  Autor: Ministarstvo finansija

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Nermi Nurković, na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak na kojem je od strane predstavnika Udruženja osiguravača Austrije, prezentovano višegodišnje iskustvo Austrije u oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

NAS.urlSastanku su prisustvovali i predstavnici osiguravajućih društava koja se bave neživotnim osiguranjem, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Uprave policije. 

Naime, sektor osiguranja u kontinuitetu  sprovodi aktivnosti usmjerene na smanjenje broja neosiguranih, a samim tim i neregistrovanih vozila, u saradnji sa nadležnim državnim organima. Broj prijavljenih šteta i iznos naknada šteta isplaćenih od strane Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore u prethodnom periodu, a koje su prouzrokovane upotrebom neosiguranih vozila, ukazuju na potrebu sprovođenja daljih aktivnosti koje bi vodile ka smanjenju broja neosiguranih vozila.

Predstavnik Udruženja osiguravača Austrije Michael Brandstetter je izložio podatke o tržištu autoodgovornosti, zatim sistem registracije vozila, kao i pravne pretpostavke neophodne za funkcionisanje cijelog sistema. Ukazao je na neophodnost uspostavljanja adekvatnih baza podataka, kao i saradnju svih nadležnih organa i drugih pravnih lica uključenih u proces osiguranja i registracije vozila. Istakao je efikasnost modela, kako za građane tako i za ekonomiju, sa podatkom da je procenat neosiguranih vozila sveden na minimum tj. 0,01%.

Pored prilike da se upoznaju sa ovim modelom osiguranja i registracije vozila, učesnici su imali priliku i da razmijene mišljenja o crnogorskom modelu osiguranja i registracije vozila, kao i izazovima u ovom domenu.

Obavještenje: Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom, koji je boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti Agenciji  17. 07. 2018. godine.

IMG 20180717 095529Teme sastanka bile su razmjena informacija o stanju na tržištima osiguranja Crne Gore i Austrije u toku 2017.godine, razvoj regulative u oblasti osiguranja, odnosno aktivnosti Agencije na daljem usaglašavanju regulatornog okvira sa zahtjevima direktive Solventnost II, sa posebnim osvrtom na implementaciju pravilnika kojim se uređuje izdvajanje poslova društava za osiguranje, kao i trendovi u razvoju regulative na EU nivou i razmjena iskustava i diskusija o aktuelnim pitanjima u radu supervizora osiguranja.

Tokom sastanka obostrano je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom dva supervizora i načelno dogovarani pravci daljeg razvoja  međuinstitucionalne saradnje.

Obavještenje: Kick-off konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“

Povodom zvaničnog početka Twinning projekta za “Podršku regulaciji finansijskih usluga” održana je Kick-off konferencija, koja je imala za cilj predstavljanje projekta svim učesnicima u finansijskom sistemu Crne Gore, kao i široj javnosti. Konferencija je održana 27. juna 2018. godine, sa početkom u 18:00 časova, u hotelu Crntre Ville, u Podgorici.

Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: i Agencija za nadzor osiguranja, Centralna banka Crne Gore i Komisija za tržište kapitala. Projekat će trajati 24 mjeseca i realizovaće se u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA), Banka Njemačke, Banka Holandije i Hrvatska narodna banka.

1 Bilja

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Biljane Pantović, direktora Agencija za nadzor osiguranja

2 Ivana

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Ivane Šaranović Jovićević, pomoćnika direktora Agencije za nadzor osiguranja

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map