ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - oktobarski ispitni rok 2023. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-dinu Vuku Mandiću, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - septembarski ispitni rok 2023. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Zorki Marković, sekretarki Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Saopštenje: Agencije za nadzor osiguranja održala sastanak sa predstavnicima Društava u cilju postizanja što optimalnijeg predloga za usvajanje Zakona o osiguranju

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore Marko Ivanović i Direktor Agencije Branko Barjaktarović sa rukovodiocima stručnih službi Agencije za nadzor osiguranja i predstavnicima svih devet osiguravajućih društava , održali su sastanak na kome su zajednički analizirali predloge za izmjenu Zakona o osiguranju koji su  pristigli tokom javne rasprave i obavili završne konsultacije u vezi sa predloženim izmjenama. Sastanak je organizovan u cilju postizanja što optimalnijeg predloga za usvajanje zakonskog okvira za buduće funkcionisanje tržišta osiguranja prije njegovog slanja na dalju procedure Vladi Crne Gore.

 

U Agenciji za nadzor osiguranja ogranizovana ekspertska TAIEX misija za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa relevantnom regulativom Evropske Unije

Eksperti iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA) u saradnji sa stručnim timom Agencije za nadzor osiguranja implementiraju TAIEX ekspertsku misiju za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa regulativom Evropske Unije(»TAIEX Expert Mission on the assessment of the compliance of the Law on Insurance of Montenegro with the relevant EU acquis«). U okviru TAIEX misije eksperti će ocijeniti usklađenost nacrta Zakona o osiguranju Crne Gore naročito sa Direktivom 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) i sa Direktivom 2016/97 Evropskog parlamenta i Savjeta o distribuciji osiguranja (IDD) i pružiti podršku za obezbijeđivanje pune usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske Unije.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, Branko Barjaktarović i pomoćnik direktora, Ivana Šaranović -Jovićević održali su radni sastanak sa predstavnicima Centra Svjetske banke za reformu finansijskog izvještavanja (CFFR)

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, Branko Barjaktarović i pomoćnik direktora, Ivana Šaranović -Jovićević, održali su radni sastanak sa predstavnicima Centra Svjetske banke za reformu finansijskog izvještavanja iz Beča (World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR)). Tema sastanka je bila prezentacija    nove ROSC metodologije za oblast računovodstva i revizije, koju primjenjuje Grupa Svjetske banke u okviru modula »Finansijski sektor: Institucionalni okvir za koroporativno finansijsko izvještavanje«. Na sastanku su razmatrane i mogućnosti daljeg razvoja saradnje, kao i aktuelne teme u domenu finansijskog izvještavanja, sa akcentom na primjenu novog standarda za oblast osiguranja, MSFI 17.CFFR 2023

Juče je u prisustvu predstavnika crnogorskih osiguravajućih društava održana prezentacija Nacrta predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koju je pripremio stručni tim Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

Juče je u prisustvu predstavnika crnogorskih osiguravajućih društava održana prezentacija Nacrta predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koju je pripremio stručni tim Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore. Sastanak je organizovan u cilju što bolje pripreme osiguravajućih društava za učešće u javnoj raspravi koju će otvoriti Ministarstvo Finansija Crne Gore nakon razmatranja predloženog teksta.

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map