ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita, za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u četvrtak, 09. 07. 2015. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 27. 07. 2015. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Anom Desotović, na broj telefona  +382 20 513 502.

Obavještenje: Nacrt Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja spoljnjeg revizora na finansijske izvještaje društava za osiguranje na javnoj raspravi

Agencija za nadzor osiguranja je izradila predlog Pravilnika o bližem  sadržaju izvještaja spoljnjeg revizora na finansijske izvještaje društava za osiguranje . Svi komentari, prijedlozi i sugestije na predloženi pravilnik mogu se dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja na adresu: ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do četvrtka, 30. jula 2015 godine.

Nacrt Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja spoljnjeg revizora na finansijske izvještaje društava za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita, za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Obavještavaju se sva lica koja su stekla pravo za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da će se polaganje održati u četvrtak, 09. jula 2015. godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Univerziteta Donja Gorica (UDG), adresa Donja Gorica bb, Podgorica, sala A2 na II spratu.

Spisak kandidata koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita propisane Pravilnikom o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, možete preuzeti ovdje

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Ani Despotović na broj +382 20 513-502.

Obavještenje o održavanju vanrednog ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA: 

Obavještavaju se sva lica koja su, polaganjem stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, održanog 15. 05. 2015. godine,  stekla pravo na ponovno polaganje DIJELA stručnog ispita, mogu ovo pravo iskoristiti  jedino u ovom vanrednom ispitnom roku.

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su prisustvovali XIII međunarodnom simpozijumu iz osiguranja na temu upravljanja katastrofalnim rizicima i održivi razvoj

20150605Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su prisustvovali XIII međunarodnom simpozijumu iz osiguranja na temu „Upravljanje katastrofalnim rizicima i održivi razvoj“ i održali prezentaciju na temu „Mogućnosti i ograničenja upravljanja katastrofalnim rizicima“. Simpozijum je održan u Aranđelovcu u periodu 05-07. jun 2015. godine, u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda. Na plenarnom dijelu je, između ostalog, bilo riječi o ulozi države u upravljanju rizikom prirodnih katastrofa, osiguranju katastrofalnih rizika u zemljama regiona, Rusiji i Njemačkoj,  programu Evropa Re, reosiguranju katastrofalnih rizika, katastrofalnim obveznicama kao instrumentu upravljanja ovim rizicima i mjerenju katastrofalnih rizika u konceptu Solventnost II. Takođe, održan je okrugli sto na temu upravljanja rizicima prirodnih katastrofa u poljoprivredi. 

Obavještenje: Usvojene nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju

Obavještavaju se društva za osiguranje, kao i društva za zastupanje i društva za posredovanje, koja se bave poslovima životnog osiguranja, a koja su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na 163. sjednici od 28. 05. 2015. godine, donio nove Smjernice o analizi rizika pranja novca i finansiranja terorizma u osiguranju.

Stupanjem na snagu ovih smjernica prestaju da važe Smjernice o analizi rizika pranja novca i i finansiranja terorizma u društvima za osiguranje, od 07. 03. 2011. godine.

Nove smjernice možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u petak, 15. 05. 2015. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 01. 06. 2015. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Draškom Mandićem, na broj telefona  +382 20 513 502.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map