ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - julski ispitni rok 2023. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Spomenki Đalović, sekretarki Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja učestvovala je na međunarodnom Samitu supervizora u osiguranju „2023 International Association of Insurance Supervisors Committee Meetings and Global Seminar”, koji se održao u Sijetlu u periodu 12-16. juna 2023. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja učestvovali su na međunarodnom Samitu supervizora u osiguranju „2023 International Association of Insurance Supervisors Committee Meetings and Global Seminar”, koji se održao u Sijetlu u periodu 12-16. juna 2023. godine.

Međunarodno udruženje supervizora osiguranja (IAIS), čiji je Agencija član, je u saradnji sa domaćinom skupa, američkim Nacionalnim udruženjem komisionara osiguranja (NAIC), u navedenom periodu organizovala radne sastanke IAIS komiteta i globalni seminar na kojem se interaktivno diskutovalo o sljedećim temama:

•            Razvoj insuretech-a i njegov uticaj na tržište osiguranja i poslovne modele

•            Integrisanje klimatskih rizika u nadzorne prakse

•            Narastajući rizici u globalnom sektoru osiguranja

•            MSFI 17 i sistemi mjerenja solventnosti

•            Preuzimanje cyber rizika i operativni rizici

•            Skeniranje horizonta - prioriteti IAIS-a za 2025 i nakon toga

•            Osiguranje i katastrofalni rizici

•            Kapitalni standardi za sektor osiguranja: Finaliziranje globalnog standarda solventnosti

 

Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore uspješno realizovala praktičnu nastavu za tri studenta u okviru Projekta studentske stručne prakse

IMG 9173 studentiU Agenciji za nadzor osiguranja završena je praktična nastava za tri studenta završne godine Osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru Programa studentske stručne prakse Ekonomskog fakulteta, i to za studente Aleksandra Aleksića, Balšu Vukićevića i Luku Srzentića, a koja je obavljena tokom maja mjeseca 2023. godine.

Student Aleksandar Aleksić, pod mentorstvom mr Lidije Drobnjak i student Balša Vukićević, pod mentorstvom mr Ivane Šaranović Jovićević obavljali su jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije na modulu Makroekonomija, dok je student Luka Srzentić obavljao jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijski menadžment na modulu Mikroekonomija, pod mentorstvom mr Biljane Pantović.

Student Aleksandar Aleksić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao tržište osiguranja kao važan segment finansijskog tržišta sa aspekta učesnika na tržištu, pokazatelja putem kojih se vidi razvijenost i pozicija crnogorskog tržišta osiguranja u odnosu na tržišta osiguranja u državama Centralno – istočne Evrope, te analizirao poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Student Balša Vukićević je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao položaj društava za osiguranje kao važnih investitora na finansijskom tržištu Crne Gore,  sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu institucionalnih investitora, kako na crnogorskom tržištu, tako i u odnosu na društva koja posluju na razvijenim finansijskim tržištima.

Student Luka Sržentić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao poslovanje Agencije za nadzor osiguranja sa aspekta finansijskog poslovanja, kao i poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Studenti su tokom obavljanja praktične nastave imali priliku da teorijska znanja koja su stekli na navedenim predmetima tokom studija primijene u praksi u okviru poslovanja Agencije za nadzor osiguranja, te da unaprijede praktična znanja i vještine potrebne u profesionalnoj karijeri.

Agencija za nadzor osiguranja održala je radni sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava

Juče je održan sastanak sa direktorima osiguravajućih društava koje posluju u Crnoj Gori. U prijatnoj radnoj atmosferi, diskutovano je o izazovima i stanju na tržitu osiguranja u Crnoj Gori kao i o aktivostima Agencije za nadzor osiguranja vezanih za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih devet osiguravajućih društava.

 

XXI Međunarodni simpozijumu na temu „Tržište osiguranja u suočavanju sa krizom – mogućnosti i ograničenja“ održan je na Zlatiboru

Na XXI Međunarodnom simpozijumu na temu „Tržište osiguranja u suočavanju sa krizom – mogućnosti i ograničenja“ koji se održao na Zlatiboru od 1.do 4. juna 2023. godine ućešće su uzeli i predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore. Tokom uvodnog izlaganja na skupu je govorio i Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja g-din Marko Ivanović.

Predstavnici ANO mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović- Jovićević su, u okviru aktivnosti koje Agencija preduzima na razvoju finansijske edukacije, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović- Jovićević, su u okviru aktivnosti koje Agencija sprovodi na razvoju finansijske edukacije u Crnoj Gori, dana 24. 04. 2023. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje na temu „Tržište osiguranja Crne Gore – uloga regulatora, učesnici i glavne karakteristike tržišta osiguranja i proizvodi osiguranja“. Studenti druge i treće godine Ekonomskog fakulteta koji prate predmete Finansijska tržišta i institucije, Finansijska i aktuarska matematika i Matematička ekonomija su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i nadležnostima Agencije za nadzor osiguranja kao regulatornog organa nadležnog za nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, djelatnošću osiguranja, učesnicima na tržištu osiguranja Crne Gore, grupama i vrstama osiguranja sa posebnim osvrtom na osiguranja motornih vozila i životna osiguranja, kao i sa i najnovijim trendovima na crnogorskom tržištu osiguranja.

Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu je jedna u nizu aktivnosti Agencije koje za cilj imaju povećanje nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori.

3

2

1

Saopštenje: Crna Gora bila domaćin sastanka CESEE inicijative za oblast osiguranja

Agencija za nadzor osiguranja bila je organizator 21. sastanka CESEE inicijative u oblasti osiguranja. Ova inicijativa okuplja regulatore osiguranja iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, a sastanku koji je održan u Budvi prisustvovalo je oko 50 učesnika iz 14 zemalja Evrope.

Otvarajući sastanak, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević istakao je da se kohezijom i sinergijom učesnika sastanka, kroz razmjenu iskustava, znanja i nadzorne prakse doprinosi jačanju nadzornih organa, a svakako i boljoj percepciji subjekata nadzora u pogledu uređenosti tržišta osiguranja i kreiranja budućeg poslovnog ambijenta. Andrijašević je naglasio da regulatori osiguranja kroz ovakav format saradnje šalju i jasnu poruku tržištima da se njihovo poslovanje prati ne samo na nacionalnom nivou, već i na nivou grupacija kojima pripadaju osiguravajuće kompanije, što je veoma važno u nadzornim aktivnostima.

Crnogorska delegacija moderirala je segment sastanka na temu unit linked osiguranja, a osim toga razmijenjene su informacije i praksa koja je u primjeni u Crnoj Gori kad su u pitanju teme koje su moderirali predstavnici drugih država Evrope.

CESEE inicijativa u oblasti osiguranja ima karakter tradicionalnog okupljanja supervizora osiguranja iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope koja se održavaju dva puta godišnje, sa uvijek aktuelnim temama za supervizore kako iz zemalja članica EU, tako i iz zemalja kandidatkinja za članstvo.

 

Sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora tržišta osiguranja

IMG 7abbefdda96c8114febe9cc39e592c2a V"Postepeno i pravovremeno usklađivanje sa EU regulativom u oblasti osiguranja najispravniji je put ka dostizanju standarda i zahjteva novog regulatornog režima Solventnost II", zaključak je sa sastanka rukovodstava Agencije za nadzor osiguranja i austrijske Agencije za nadzor finansijskih usluga (FMA).

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević i direktor Agencije Branko Barjaktarović susreli su se u Budvi sa šefom supervizije u austrijskom regulatoru osiguranja FMA, Piterom Braumilerom. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o pokazateljima poslovanja dva tržišta osiguranja, sa posebnim akcentom na poslovanje kompanija sa austrijskim kapitalom u Crnoj Gori.
S tim u vezi, dogovorene su aktivnosti na razvoju dalje saradnje, prije svega u dijelu zajedničkih supervizorskih aktivnosti kao i razmjene najbolje prakse i iskustava u dijelu supervizije osiguranja.

Saradnja sa austrijskim regulatorom osiguranja posebno je značajna zbog činjenice da su pet od devet kompanija koje posluju na crnogorskom tržištu dio austrijskih osiguravajućih grupa, te da 77% premije fakturisane u grupi životnih osiguranja predstavlja premiju tri kompanije sa kapitalom iz Austrije koje posluju u toj grupi osiguranja.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map