ANO vijesti

Javna rasprava o pravilniku o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 07. decembra 2022. godine.

Javna rasprava o Pravilniku o bližem načinu obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o bližem načinu obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 07. decembra 2022. godine.

Javna rasprava o Pravilniku o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 14. decembra 2022. godine.

Održan Dan osiguranja na Ekonomskom fakultetu

Glavna slikaPolazeći od značaja djelatnosti osiguranja, kao i potrebe da se uloga osiguranja, ključni trendovi razvoja i izazovi koji stoje pred crnogorskim tržištem osiguranja kroz otvoreni dijalog približe studentima, akademskoj i stručnoj javnosti, Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore organizovala je Dan osiguranja.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, u svom obraćanju osvrnuo se na nedavno potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom koji je rezultirao prvom zajedničkom aktivnošću, Danom osiguranja. Govoreći o tržištu osiguranja u kontekstu krize izazvane pandemijom Covid 19, Andrijašević je domaće tržište osiguranja ocijenio veoma kvalitetnim, i do sada rezistentnim na efekte pandemije. Prema njegovim riječima, jedinstveni smo u regionu po tome što sva domaća osiguravajuća društva pripadaju matičnim kompanijama čija su sjedišta u Evropskoj uniji, što je poseban kvalitet crnogorskog tržišta. Takođe, ukazao je na činjenicu da je gustina osiguranja, kao jedan od osnovnih pokazatelja razvijenosti i kvaliteta tržišta u regionu Zapadnog Balkana najveća u Crnoj Gori.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović je iskazao zadovoljstvo zbog toga što je ova, za privredu Crne Gore važna tema, okupila renomirane predstavnike tržišta osiguranja u Crnoj Gori, regulatora i predstavnike akademske zajednice. On je uputio riječi zahvalnosti Agenciji za nadzor osiguranja i svim osiguravajućim društvima zbog podrške koju su pružili prilikom pokretanja Alumni kluba Ekonomskog fakulteta, ističući da je jedan od najvažnijih, strateških ciljeva našeg fakulteta da poveže predstavnike uspješnih biznisa u Crnoj Gori sa najboljim studentima Ekonomskog fakulteta, budućim liderima.

U radnom dijelu događaja održane su dvije panel diskusije. Prvom panel diskusijom ''Proizvodi, karakteristike i trendovi crnogorskog tržišta osiguranja'' moderirala je prof. dr Milijana Novović Burić, dok su učesnici bili: Lidija Drobnjak, pomoćnica direktora Agencije za nadzor osiguranja; Nebojša Šćekić, direktor Sava osiguranja; Maja Pavličić, direktorica Grawe osiguranja, Matjaž Božič, direktor Lovćen osiguranja; Boris Šaban, direktor Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore i Ljubica Rafailović, direktorica društva za zastupanje u osiguranju WVP.

Moderator druge panel diskusije na temu ''Izazovi tržišta osiguranja - kuda dalje?'' bio je prof. dr Vladimir Kašćelan, a učesnici su bili: prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd; Branko Barjaktarović, direktor Agencije za nadzor osiguranja; Nataša Janičić, predsjednica Crnogorskog aktuarskog društva; prof. dr Ana Lalević Filipović, Ekonomski fakultet Podgorica i mr Milan Raičević, doktorand na Ekonomskom fakultetu Podgorica.

Tokom prvog Dana osiguranja na Ekonomskom fakultetu, održana je i prezentacija Hrvoja Paukovića, direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, na temu ''Osiguranje katastrofalnih rizika''.

Za više od stotinu studenata Ekonomskog fakulteta koji su bili prisutni na događaju, organizovan je Kviz znanja tokom kojeg su odgovarali na pitanja iz oblasti osiguranja, kroz posebno pripremljenu aplikaciju. Najbolji su nagrađeni nagradama koje su obezbijedile sve crnogorske osiguravajuće kompanije

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovjde.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Nataši Backović Blečić, na broj tel: 020/513-502, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja i Ekonomski fakultet potpisali memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović, potpisali su memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Memorandumom o saradnji predviđeno je da ANO i Fakultet, na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja sarađuju u organizaciji praktičnih predavanja na Fakultetu, praktične edukacije studenata u Agenciji, kao i u brojnim drugim projektima, posebno imajući u vidu zajedničke interese u oblasti razvoja i unapređenja kadrova u oblasti ekonomije, naročito osiguranja.

Prva konkretna aktivnost na implementaciji Memoranduma biće zajednička organizacija Dana osiguranja na Ekonomskom fakultetu, koji će se održati 25. novembra. Događaj će okupiti najistaknutije predstavnike struke sa crnogorskog tržišta osiguranja, regulatora, strukovna udruženja kao i predstavnike akademske zajednice i studente, u cilju afirmacije djelatnosti osiguranja.

P O Z I V za prijavljivanje za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prijava za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara, na propisanom obrascu, podnosi se Agenciji za nadzor osiguranja, najkasnije do 18. novembra 2022. godine, i to neposrednim putem na pisarnici Agencije za nadzor osiguranja na adresi Moskovska 17A M/C1 Podgorica, ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu za obuku i polaganje stručnog ispita u cjelosti, ili djelimično (samo za pojedine predmete). Kandidati koji se prijave za obuku i polaganje dijela stručnog ispita istovremeno se prijavljuju i za priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara (‘’Službeni list Crne Gore’’, br. 115/22 od 14.10.2022. godine), u daljem tekstu: Pravilnik.

Kandidati moraju imati stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja najmanje sedmi nivo (VII1), u obimu od 240 kredita CSPK-a, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Dokumentacija iz člana 4 stav 7 Pravilnika ne dostavlja se uz prijavu, već naknadno, ako Agencija donese odluku o organizovanju obuke, ali je poželjno uz prijavu dostaviti i CV kandidata, iz koga se može utvrditi stepen obrazovanja, struka i radno iskustvo.

Ako se, po procjeni Agencije, za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi dovoljan broj kandidata, donijeće se odluka o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita, što podrazumijeva i priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika. O odluci o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita Agencija će pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila, uz informacije o iznosu, načinu i roku plaćanja naknade za priznavanje, obuku i polaganje stručnog ispita, kao i o spisku potrebne dokumentacije.

Ukoliko se po ovom pozivu ne prijavi dovoljan broj kandidata, obuka se neće organizovati, o čemu će Agencija pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila.

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara može se preuzeti ovdje, ili u prostorijama Agencije, na adresi Moskovska 17A M/C1, Podgorica.

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica o organizaciji stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica da će stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biti održan u decembru mjesecu 2022.godine, imajući u vidu da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 369. sjednici usvojio novi Pravilnik o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranja (Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu  Crne Gore”.

U skladu sa novim pravilnikom, ispit će se od ovog ispitnog roka polagati u elektronskoj formi, koja će ujedno omogućiti kandidatima brži uvid u sopstvene rezultate i informaciju da li je (i koliko) predmeta potrebno polagati u narednom ispitnom roku.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biće objavljeno na sajtu Agencije najkasnije 30 dana prije dana održavanja ispita, pa molimo sve zainteresovane da redovno prate obavještenja.“

Javna rasprava o Pravilniku o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o  Pravilniku o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranju.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 27. oktobra 2022. godine.

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja učestvovala na CESEE sastanku u Beču

ANO CESEEDelegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, predvođena predsjednikom Savjeta, Urošem Andrijaševićem, boravila je u Beču sa ciljem učešća na sastanku regulatora osiguranja CESEE regiona (Centralna, Istočna i Jugoistočna Evropa). Tokom sastanka diskutovano je o temama od zajedničkog značaja za sve regulatore, kao i o pojedinačnim pitanjima sa ciljem upoznavanja sa najboljom praksom supervizije osiguranja zemalja učesnica sastanka. Crnogorska delegacija je predstavila i moderirala temu “Rastući cyber i IT rizici na evropskom tržištu osiguranja”, u okviru koje su predstavljeni ključni izazovi u domenu supervizije, a koji prate rastuće rizike ubrzane digitalizacije i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u sektoru osiguranja, kao i budući pravci saradnje u pogledu razmjene znanja i iskustava i informacija o cyber incidentima između nadzornih tijela, sa osvrtom na novu evropsku regulativu koja je u pripremi u ovom domenu.

Crna Gora će biti domaćin narednog sastanka regulatora osiguranja CESEE regiona, na proljeće naredne godine.

Tokom boravka u Beču održan je i bilateralni sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora osiguranja, a poseban fokus sastanka bio je na poslovanju crnogorskih društava za osiguranje sa austrijskim kapitalom. Osim toga, crnogorska delegacija je sa kolegama iz Austrije razmijenila informacije po pitanju regulative i nadzorne prakse, što će u narednom periodu rezultirati sprovođenjem zajedničkih kontrola, na osnovu ranije potpisanog sporazuma o saradnji dva regulatora.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map