ANO vijesti

Saopštenje: tržište osiguranja stabilno, zadovoljavajući pokazatelji poslovanja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 316. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Savjet je, između ostalog, razmatrao Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i Udruženja Nacionalni biro osiguravača za treći kvartal 2020. godine.

Redovna kvartalna posredna kontrola poslovanja društava za osiguranje za III kvartal 2020. godine ukazala je da je poslovanje crnogorskih društava za osiguranje bilo likvidno, solventno i profitabilno. Sva društva za osiguranje su obezbijedila pokriće bruto tehničkih rezervi oblicima imovine koji su propisani Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje. Ažurnost u rješavanju i isplati šteta društava za osiguranje je ostvarila rast u odnosu na vrijednost ovog pokazatelja tokom I i II kvartala 2020. godine.

Sva društva za osiguranje na 30. 09. 2020. godine su bila likvidna i kapitalno adekvatna, uz trend rasta pokazatelja solventnosti u odnosu na kraj 2019. godine. Na navedeno su uticale stroge preporuke Agencije društvima za osiguranje da privremeno ne raspodjeljuju dobit akcionarima u obliku dividende i da privremeno ne isplaćuju dividende akcionarima po osnovu već donešenih odluka o raspodjeli dobiti, osim isplate u obliku akcija, a sve sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica epidemije zarazne bolesti COVID-19 na tržište osiguranja.

Posmatrano za period januar–septembar 2020. godine sva društva za osiguranje su poslovala sa dobitkom.

Saopštenje: Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio je odluku u vezi sa odlaganjem održavanja novembarskog ispitnog roka u 2020. godini za stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju

Na osnovu trenutne epidemiološke situacije usljed širenja zarazne bolesti Covid 19, Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na 314. sjednici održanoj 09.11.2020. godine donio odluku u vezi sa odlaganjem održavanja novembarskog ispitnog roka u 2020. godini za stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju. O terminu održavanja ispitnog roka Agencija će donijeti odluku u zavisnosti od razvoja situacije i blagovremeno obavjestiti na svojoj internet strani.

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu za polaganje stručnog ispita za zastupanje/posredovanje u osiguranju u novembarskom roku, imaju pravo na povrat uplaćenih sredstava ili da ta uplaćena sredstva za polaganje iskoristi u narednom roku.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (izmjena)

Obavještavaju se kandidati za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da se prijave za polaganje stručnog ispita sa svom potrebnom dokumentacijom podnose isključivo putem preporučene pošiljke na adresu ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica. Prijave se mogu podnijeti najkasnije do petka, 13. 11. 2020. godine.


Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Mileniji Šoć na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Način komunikacije sa Agencijom za nadzor osiguranja

U skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 014/20 i 015/20) u cilju preventivnog djelovanja potrebnih za zaštitu zdravlja građana i lica zaposlenih u Agenciji, Agencija za nadzor osiguranja poziva sve subjekte nadzora i lica koja su podnijela ili namjeravaju da podnesu prigovor Agenciji da svu potrebnu komunikaciju sa Agencijom ostvaruju putem telefona ili e-maila.

Agenciju je u vremenu od 07-15h moguće kontaktirati putem telefona na brojeve 020/513-502 ili 020/513-503 (fax) kao i putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Navedena mjera važi do opoziva.

Obavještenje: Susret crnogorskog i hrvatskog regulatora tržišta osiguranja

IMG 632cc73176ec521d60fb8f9fba805906 V

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, sastao se danas u Podgorici sa predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga, dr Ante Žigmanom.

Povod za boravak Ante Žigmana sa saradnicima u Crnoj Gori je završna konferencija u vezi sa projektom ‘’Podrška regulaciji finansijskih usluga’’.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, zahvalio je na velikoj podršci Hanfe u okviru projekta, koji je rezultirao brojnim benefitima i po Agenciju za nadzor osiguranja, i po cjelokupno tržište osiguranja u Crnoj Gori.

‘’Posvećenost Hanfe završetku projekta imala je dodatnu težinu u prethodna četiri mjeseca gdje smo, vođeni uslovima koje su diktirale pandemija i epidemija bolesti Covid 19, zajedno pronašli adekvatne načine komunikacije i priveli projekat kraju. Zahvalni smo kolegama iz Hanfe na prenešenom znanju, savjetima i iskustvima u regulatornom režimu Solventnost 2, što će Agenciji za nadzor osiguranja i cjelokupnom našem tržištu značajno olakšati pripremu za postepeni prelazak na veoma zahtjevan regulatorni režim’’, istakao je Andrijašević.

Tokom sastanka razgovarano je i o preventivnim mjerama u otežanim uslovima poslovanja tržišta osiguranja, novim formama izvještavanja subjekata nadzora prema regulatoru, kao i o modelima finansiranja i sprovođenja jačanja finansijske pismenosti stanovništva.

Utvrđen Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2019. godinu

Savjet ANO 30.6

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 303. sjednicu kojom je predsjedavao Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta. Na sjednici je, između ostalog, utvrđen Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja Crne Gore za 2019. godinu.

Tržište osiguranja u Crnoj Gori tokom 2019. godine zabilježilo je rekordne rezultate. Premija osiguranja je po prvi put prešla 90 miliona eura i na nivou je od 94,7 miliona, uz rekordni godišnji rast od 9,1%. Po prvi put od kad Agencija za nadzor osiguranja prati pokazatelje poslovanja društava za osiguranje, vrsta ‘’osiguranje života’’ je zabilježila najveći rast u apsolutnom iznosu. Imajući u vidu činjenicu da se radi o vrsti dobrovoljnog osiguranja, može se zaključiti da crnogorski građani sve bolje razumiju prednosti životnih osiguranja, a učešće grupe životnih osiguranja u ukupnoj premiji je jedan od glavnih pokazatelja kvaliteta tržišta.

I pored navedenog, crnogorsko tržište osiguranja posjeduje značajan potencijal za dalji rast i razvoj.

Učešće bruto fakturisane premije u ukupnom bruto društvenom proizvodu (penetracija osiguranja) je 1,93%, dok je EU prosjek gotovo četiri puta veći. Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika (gustina osiguranja) iznosi 152,3 eura, dok je EU prosjek oko 2.200 eura.

Podaci ukazuju na visoku koncentraciju tržišta na veoma mali broj vrsta osiguranja, kao i na činjenicu da i dalje najznačajniju zastupljenost na tržištu osiguranja imaju obavezna osiguranja u saobraćaju.

Različita istraživanja u ovoj oblasti pokazala su da je nedovoljno razvijena svijest stanovništva i privrede o značaju osiguranja. Kultura osiguranja je zajednički cilj svih aktera u sektoru osiguranja. Zato je, na inicijativu Agencije za nadzor osiguranja, uz partnerstvo sa svim osiguravajućim kompanijama na crnogorskom tržištu i Udruženjem osiguravača, izrađena Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, koja daje ključne poruke i osnovne smjernice za dalje aktivnosti ka zacrtanom cilju - jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori. Inicijalni plan je bio da se sa implementacijom Strategije otpočne od 2020. godine, ali je zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom i epidemijom zarazne bolesti COVID 19 implementacija odložena za period 2021-2023. godina. Osnovni cilj Komunikacione strategije je veća informisanost i edukacija građana i privrede o svim vidovima i prednostima osiguranja, posebno onih koji su strategijom prepoznati kao prioritetni. Informisani i edukovani sadašnji i potencijalni korisnici osiguranja imaće veći nivo povjerenja u sektor osiguranja i donijeće prave odluke shodno svojim specifičnim potrebama, što će imati pozitivne efekte i na razvoj tržišta osiguranja.

Na sjednici je usvojen i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti. Društva za osiguranje mogu izdavati polise na obrascima štampanim shodno starom pravilniku ("Službeni list Crne Gore", br. 002/12), zaključno sa 31. avgustom 2020. godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici  Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Zorki Marković na broj tel.: 020/513-502.

Saopštenje: Savjet Agencije za nadzor osiguranja je, na danas održanoj 295. sjednici, donio niz mjera i preporuka društvima za osiguranje u vezi sa postupanjem u uslovima epidemije zarazne bolesti Covid 19

Na osnovu procjene o mogućim negativnim efektima epidemije zarazne bolesti Covid 19 na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje, njihovu solventnost, kapitalnu adekvatnost i likvidnost, Agencija je donijela strogu preporuku osiguravajućim društvima da dobit ostvarenu u 2019. godini, kao i akumuliranu dobit iz prethodnog perioda ne raspodjeljuju za isplatu dividendi akcionarima, već da je prioritetno usmjere ka očuvanju i jačanju sopstvene kapitalne pozicije. Agencija će nastaviti intenzivno praćenje uticaja pandemije i epidemije na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora, na osnovu čega će prilagođavati svoje regulatorne zahtjeve, procedure i djelovanje u cilju zaštite javnog interesa i očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja.

Savjet Agencije je, takođe, usvojio i niz preporuka društvima za osiguranje sa ciljem obezbjeđivanja fleksibilnijeg pristupa prema korisnicima osiguranja, u uslovima brojnih ograničenja zbog epidemije zarazne bolesti Covid 19.

S druge strane, usvojen je i niz odluka kojima Agencija, kao regulatorni organ za oblast osiguranja, produžava određene rokove i saglasnosti, kako bi subjektima nadzora, u okolnostima epidemije, omogućila jednostavnije procedure i ekstenzivnije rokove, i to:

  1. Odluku o odlaganju održavanja redovnog majskog ispitnog roka u 2020. godini, za stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju;
  2. Odluku o produženju roka za dostavu izjašnjenja subjektima nadzora u vezi sa podnijetim prigovorima osiguranika i trećih oštećenih lica;
  3. Odluku o produženju perioda važenja saglasnosti date za imenovanje u odbor direktora ili za izvršnog direktora društva za osiguranje;

Na pomenutoj sjednici je takođe usvojen i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map