43. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 14. maja 2010. godine održana je 43. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenja o davanju saglasnosti za ponovno imenovanje članova odbora direktora Swiss osiguranja AD: Željko Vuković, Branko Kaluđerović I Vukašin Labović;

2. Rješenje o davanju odobrenja Swiss osiguranju AD za imenovanje revizorske kuće DELOITTE DOO Podgorica, koju zastupa direktor Danijela Dimovski, za spoljnjeg revizora za 2010.godinu

3. Rješenje o davanju saglasnosti SWISS osiguranju AD na izmjene statuta društva;

4. Rješenje o davanju saglasnosti SAVA MONTENEGRO AD na izmjene statute društva;

5. Rješenje o davanju saglasnosti SAVA MONTENEGRO AD za imenovanje članova odbora direktora: Jošt Dolničar; Edita Rituper I Milan Viršek;

6. Rješenje o davanju saglasnosti ATLAS Life osiguranju AD na ponovno imenovanje članova odbora direktora: Dijana Zečević, Milenko Popović I Vesna Pavlović-Furht;

7. Rješenje o davanju saglasnosti ATLAS Life osiguranju AD za imenovanje revizorske kuće EURORev DOO - Podgorica, koju zastupa direktor Dejan Savić, za spoljnjeg revizora za 2010.godinu;

8. Rješenje o davanju saglasnosti MERKUR osiguranju AD za ponovno imenovanje članova odbora direktora: Ermin Nuhić I Terence John Taylor;

9. Rješenje o davanju saglasnosti GRAWE osiguranju AD za imenovanje društva ”SPIN” DOO, PJ za poslove revizije SPIN OFF, Podgorica, ovlašćeni revizor Branka Vuksanović, za spoljnjeg revizora za 2010.godinu;

10. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Zoran Kapa.

42. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 21. aprila 2010. godine održana je 42. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu NVO Evropski pokret za Crnu Goru.

41. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 19. aprila 2010. godine održana je 41. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o davanju saglasnosti za reizbor članova odbora direktora GRAWE osiguranja AD Podgorica: Marko Mikić, Wolfgang Goschnik i Mmag. Georg Schneider;

2. Rješenje o davanju saglasnosti za izbor Martina Stihsena za člana odbora direktora MERKUR osiguranja AD

3. Izmjene Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje

4. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljenje poslova zastupanje u osiguranju fizičkim licima: Ljiljana Čepić, Gora Joksimović I Veselinka Kovačević.

40. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 12. marta 2010. godine održana je 40. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene statuta SAVA MONTENEGRO AD Podgorica (dokapitalizacija);

2. Rješenje o davanju saglasnosti UNIQA životnom osiguranju AD za imenovanje Nenada Milikića za ovlašćenog aktuara društva;

3. Rješenje o davanju saglasnosti UNIQA neživotnom osiguranju AD za imenovanje Nenada Milikića za ovlašćenog aktuara društva;

4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju fizičkim licima;

5. Zapisnik sa 1. ispitnog roka za stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju održanog 06.12.2009.godine i dodatnog roka održanog 01.03.2010.godine.

39. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 29. januara 2010. godine održana je 39. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o davanju saglasnosti Lovćen osiguranju AD za imenovanje Boštjana Vovka za člana odbora direktora društva;

2. Rješenje o davanju saglsnosti Lovćen osiguranju AD na reizbor članova odbora direktora društva: Igor Stebernak, Uroš Ivanc, Miha Grilec, Dragomir Ljubojević i Aleš Košiček;

3. Rješenje o davanju saglasnosti Lovćen osiguranju AD za imenovanje Marije Osojnik-Bubnič i Rudija Lipoveca za ovlašćene aktuare društva;

4. Rješenje o davanju saglasnosti Merkur osiguranju AD za imenovanje MV KONSALT doo za spoljnjeg revizora društva za 2010. godinu;

5. Rješenje o davanju saglasnosti fizičkim licima za obavljanje poslova posredovanja / zastupanja u osiguranju: Dejan Šofranac; Vladan Perazić; Mišo Doderović; Vera Lončar; Ljubomir Čepić; Dragan Vukčević; Vladan Kovačević; Ljubiša Koldžić; Ljiljana Backović.

38. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 24. decembra 2009. godine održana je 38 sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad MAGNAT osiguranju AD Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti fizičkim licima za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju:

- Balša Čavlović – posredovanje i zastupanje

- Vojislav Drobnjak – posredovanje;

3. Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za zastupanje u osiguranju PREMIJA PLUS doo Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map