286. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 06. 11. 2019. godine održao 286. sjednicu, na kojoj su, pored ostalog, usvojeni sljedeći akti:

286

1. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Ani Despotović za obavljanje aktuarskih poslova;

2. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Drašku Mandiću za obavljanje aktuarskih poslova;

3. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Ljuba Mitrovića, na mjesto izvršnog direktora u akcionarskom društvu za životno osiguranje “Wiener Städtische životno osiguranje“ Podgorica;

4. Rješenje o davanju saglasnost za imenovanje Maje Pavličić, na mjesto izvršne direktorice u akcionarskom društvu za životno osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica;

5. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Reviko“ d.o.o. Podgorica, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Podgorica, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

7. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, za obavljanje spoljne revizije finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu;

8. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Zorica Matijašević, Dijana Jovetić, Filip Filipović, Jasmina Srdanović, Milena Uljarević, Pavle Laković, Slađana Tomović, Tamara Bulajić, Igor Bošković, Ivana Marković, Milena Vešović, Radmila Gopčević, Rajko Marjanović, Sanja Matović, Semija Dedeić, Veselin Đukić.“

284. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

284Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2019. godine održao 284. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Dejana Bajića na mjesto izvršnog direktora u „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica

282. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 04. 10. 2019. godine održao 282. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

282

• Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Jeleni Jovićević;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Ana Eraković, Tamara Femić, Đorđe Filipović, Vladimir Kokeza, Jelena Potpara, Marijana Kljajević, Zoran Trivundža i Smiljan Mori.

277. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 07. 2019. godine održao 277. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

277.sednica Saveta

• Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „DOZ“ DOO Podgorica;

• Rješenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Branki Duletić, Jeleni Šuberić, Martini Gebauer, Nataši Marković, Aleksandri Kaluđerović, Ani Tomić, Draganu Gaževiću, Dragiši Vučiniću, Elenici Roganović, Ivani Marić, Jasni Perović, Kristianu, Lejli Zejnelagić, Maji Bulajić, Mirjani Lipovini, Oliveri Stanković, Tariku Dalagiji, Vladanki Bjelici;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za zastupanje i posredovanja u osiguranju fizičkim licima: Biljani Ninković, Biljani Papović, Bojanu Stojkoviću, Danilu Radinoviću, Draganu Aprcoviću, Dragani Stanojević, Fahretu Mavriću, Ireni Siništaj, Ivani Nenezić, Jeleni Anđić, Marku Petroviću, Milanu Kadiću, Milici Šljivančanin, Nebojši Vučuroviću, Novaku Čelebiću, Paviću Vešoviću, Radmili Vukićević, Stani Subotić, Veliboru Čabarkapi, Vesni Ćulafić.

 

273. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 06. 2019. godine održao 273. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

273• Odluka o utvrđivanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje izvršnog direktora;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2019. godinu;

• Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Wiener Stadtische životno osiguranje“ AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o izdavanju ovlašćenja za zastupanje u osiguranju fizičkim licima: Sanja Kašćelan i Slavko Delić;

Rješenje o oduzimanju saglasnosti „Atlas banci“ AD Podgorica za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

271. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. 05. 2019. godine održao 271. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

271• Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu „Smart Money Solutions“ DOO Podgorica;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica na ponovno imenovanje članova Odbora direktora;

• Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica na ponovno imenovanje članova Odbora direktora.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map