238. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. 03. 2018. godine održao 238. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Anji Bošković, Ljubici Radmilović i Nataši Janičić.

236. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 09. 02. 2018. godine održao 236. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o izdavanju dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju agenciji „Professional Insurance Assistance” DOO Podgorica;
 • Rješenje o uslovnom oduzimanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju „AM Capital Team“ DOO Podgorica;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Jeleni Boljević i Lei Obradović;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Biljani Miranović.

235. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 01. 2018. godine održao 235. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o ukidanju mjere privremene zabrane raspolaganja imovinom društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica;
 • Plan javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2017. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Aleksandra Živković, Bojana Medigović, Goran Nikolić, Ognjen Zeković i Saša Popović.

234. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. 12. 2017. godine održao 234. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Atlas Life“ AD Podgorica za prenos portfelja i sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;
 • Mišljenje o primjeni člana 48 Zakona o osiguranju;
 • Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2018. godinu;
 • Plan integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Biljani Bataković;

Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Danijela Krković, Snežana Kepić, Albert Jacović, Boris Cimbaljević, Damir Đurbuzović, Sanja Radusinović, Senja Zlatanovski, Suad Kardović, Ilija Radulović, Mirko Dragićević i Saša Kovačević.

233. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01. 12. 2017. godine održao 233. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica za imenovanje člana Odbora direktora društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Grawe osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta društva;
 • Rješenje o davanju saglasnosti društvu „Wiener Stadtische životno osiguranje” AD Podgorica na dopune Statuta društva;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draganu Merdoviću.

230. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23. 10. 2017. godine održao 230. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Uputstvo o načinu dostavljanja podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja u elektronskoj formi;
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu „Boka Pilot & Tug Boat Service“ DOO Bijela;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu „Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora;
 • Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova Rudiju Lipovecu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Marija Jovović, Sandra Peruničić, Jelena Piperović i Jovan Ivanović.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map