Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - junski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Spomenki Đalović, sekretarki Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja učestvovala na konferenciji “Crnogorski dani osiguranja – Novi horizonti osiguranja”

U organizaciji Udruženja - Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i Crnogorskog aktuarskog društva, održana je, druga po redu, dvodnevna konferencija “Crnogorski dani osiguranja”, sa naslovom “Novi horizonti osiguranja”.

Nakon uvodnih riječi organizatora, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, g-din Marko Ivanović je održao izlaganje na kojem je upoznao učesnike konferencije sa najnovijim rezultatima crnogorskog tržišta osiguranja.

U narednim izlaganjima se govorilo o makroekonomskim uslovima i uticaju na tržište osiguranja, iskustvima Hrvatske sa osiguranjima od katastrofalnih rizika, sajber rizicima, proizvodima sajber osiguranja, vještačkoj inteligenciji i izazovima u primjeni MSFI 17.

Održan je panel na temu “Pogled na budućnost osiguranja”, moderiran od strane direktora NBO g-dina Borisa Šabana, na kojem su učestvovali direktor Agencije za nadzor osiguranja g-din Branko Barjaktarović i izvršni direktori društava za osiguranje.

Održan je panel na temu “Budući razvoj životnih osiguranja u Crnoj Gori”, moderiran od strane predsjednice Crnogorskog aktuarskog društva g-đe Nataše Janičić na kojem su učestvovali izvršni direktori životnih osiguravača.

Temi reosiguranja je posvećen veći dio drugog dana konferencije, pa se govorilo o iskustvima Slovenije sa poplavama i bujicama, kao i različitim strukturama reosiguranja na tržištu reosiguranja.

Održan je panel na aktuelnu temu “Reosiguranje - kako opravdati rast cijena”, moderiran od strane pomoćnika direktora Agencije za nadzor osiguranja g-dina Danila Vujanovića, na kojem su učestvovali inostrani eksperti iz ove oblasti, g-din Dmytro Shykhmanter, broker reosiguranja iz GuyCarpenter, Engleska, g-din Boško Petrović, glavni izvršni direktor Generali Reosiguranje i izvršni direktor za korporativne klijente, Generali osiguranje, Srbija i g-din Matevež Benec, izvršni direktor reosiguranja grupe Sava Re Slovenija.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - aprilski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Spomenki Đalović, sekretarki Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Agencije za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji

U petak 23. februara 2024. godine, predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore Željko Drinčić i predsjednik savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović, potpisali su Memorandum o saradnji. Ovaj sporazum predstavlja još jedan korak u uspješnoj kooperaciji dvije institucije, koje kontinuirano rade na očuvanju stabilnosti i unaprijeđenju finansijskog sistema u Crnoj Gori.

Memorandum je potpisan u cilju realizacije zajedničkih planova, razmjene svih neophodnih informacija, kao i ostvarivanja saradnje u okviru izrade zakonskih i podzakonskih akata od obostranog interesa. Očekuje se da će Memorandum doprinijeti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između ove dvije institucije, te ubrzati procese organizovanja zajedničkih aktivnosti.

Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja su od 2020. godine članice Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, što dodatno osnažuje potrebu za kvalitetnom saradnjom. Shodno tome, predviđeno je da potpisani Memorandum olakša i postupke organizovanja aktivnosti iz Programa razvoja finansijske edukacije u Crnoj Gori 2023 – 2027.

U prethodnom periodu, prepoznata je zajednička uloga potpisnica u važnim obavezama, kako nacionalnog tako i međunarodnog karaktera. Shodno tome, jedan od ciljeva koji ih povezuje, a koji je predviđen i Memorandumom, predstavlja obezbjeđenje zaštite korisnika finansijskih usluga iz domena djelatnosti osiguranja i tržišta kapitala. Ovaj korak u budućoj zajedničkoj saradnji prikazuje i tendenciju institucija da razvoj finansijskog sistema bude zasnovan na principima zdrave konkurencije i jednakih uslova poslovanja.

Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja slijedeći dosadašnji pozitivan primjer, nastojaće da i u budućnosti održe odličnu saradnju, čemu će značajno doprinijeti potpisivanje ovog Memoranduma.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - martovski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Ivana Đurović, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Agencija za nadzor osiguranja je, u saradnji sa društvima za osiguranje koja posluju u Crnoj Gori, sprovela drugu kvantitativnu studiju uticaja (QIS 2) odredbi direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih osiguravača

Uzimajući u obzir da je Crna Gora, kao buduća punopravna članica Evropske unije, obavezna da danom pristupa Evropskoj uniji započne sa primjenom direktive Solventnost II, Agencija za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija) je, u saradnji sa društvima za osiguranje koja posluju u Crnoj Gori, sprovela drugu kvantitativnu studiju uticaja odredbi direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih osiguravača.

Imajući u vidu da je riječ o veoma kompleksnom regulatornom okviru koji uvodi nove zahtjeve solventnosti, metodološki značajno različite od onih u postojećem regulatornom okviru Solventnosti I, Agencija je procijenila da je, prije implementacije novog regulatornog okvira, potrebno adekvatno pripremiti crnogorsko tržište osiguranja na ovu promjenu kako bi se, u periodu do pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, crnogorski sektor osiguranja sveobuhvatno i u potpunosti prilagodio kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima Solventnosti II. Stoga je Agencija, nakon prve, sprovela i drugu kvantitativnu studiju uticaja, po ugledu na studije sprovedene u zemljama Evropske unije, sa ciljem testiranja uticaja kvantitativnih zahtjeva prvog stuba Solventnosti II na adekvatnost kapitala, tehničke rezerve, vrednovanje imovine i obaveza društava za osiguranje prema podacima društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine, kao i ocjene nivoa spremnosti i kapaciteta društava za osiguranje za implementaciju kvantitativnih zahtjeva Direktive Solventnost II. Za potrebu predmetne studije državne obveznice Crne Gore su tretirane kao obveznice države članice Evropske unije, odnosno kao da su rejtinga AAA.

U sprovođenju QIS 2 studije učestvovalo je svih devet društava za osiguranje, koliko ih posluje na tržištu Crne Gore, što ukazuje na svjesnost osiguravača o važnosti adekvatne pripreme za uvođenje Solventnosti II. Društva za osiguranje su se, prilikom vrednovanja imovine i obaveza, tehničkih rezervi, sopstvenih sredstava kao i obračuna kapitalnih zahtjeva, u značajnoj mjeri oslanjala na stručne kapacitete i iskustvo grupa, pa je preporuka Agencije da se, u narednom periodu, radi na daljem stručnom usavršavanju zaposlenih u osiguravajućim društvima te unaprjeđenju internih procesa, postupaka i infrastrukture.

Glavni uticaj na nivou tržišta osiguranja, u dijelu vrednovanja imovine i obaveza u skladu sa zahtjevima Solventnosti II u odnosu na trenutno vrednovanje, ogleda se u padu vrijednosti ukupne imovine za 3,33%, padu ukupnih obaveza za 7,67%, što je rezultiralo porastom viška imovine iznad obaveza za 6,94%.

Bruto tehničke rezerve na nivou svih učesnika QIS 2 studije, obračunate prema SII su manje za 8,25% u odnosu na SI obračun. Za obaveze neživotnih osiguranja bruto tehničke rezerve su manje za 26,57%, dok su bruto tehničke rezerve za obaveze životnih osiguranja veće za 10,23%.

Učesnici QIS 2 studije su zahtijevani solventni kapital (SCR) obračunali primjenom standardne formule. U strukturi zahtijevanog solventnog kapitala, osnovni zahtijevani solventni kapital čini 98,01%, dok je udio operativnog rizika 5,42%. Prilagođavanjem za sposobnost tehničkih rezervi i odloženih poreza da pokriju gubitke, zahtijevani solventni kapital je umanjen za 3,43%.

Posmatrajući strukturu osnovnog zahtijevanog solventnog kapitala za cjelokupno tržište, od rizika najznačajniji kapitalni zahtjev odnosi se na rizik druge ugovorne strane (40,17%), nakon kojeg slijede: rizik neživotnih osiguranja (39,04%), tržišni rizik (21,03%), rizik životnih osiguranja (19,4%) i rizik zdravstvenih osiguranja (8,38%). Efekat diverzifikacije na visinu osnovnog zahtijevanog solventnog kapitala je 28,02%.

Prema dobijenim rezultatima sprovedene QIS 2 studije u Crnoj Gori evidentan je pad racija solventnosti, odnosno racio solventnosti je prema SII obračunu smanjen sa 235,1% (koliko je iznosio prema SI obračunu) na 137,23%. Pad pokrivenosti zahtijevanog solventnog kapitala je evidentiran kako kod neživotnih osiguravača (sa 217% na 125,92%), tako i kod životnih osiguravača (sa 260,8% na 174,78%), što je bilo očekivano. No i pored toga, ovi rezultati predstavljaju poboljšanje u odnosu na rezultate prve kvantitativne studije uticaja (QIS 1), koja je rađena na osnovu podataka društava za osiguranje sa stanjem na 31. 12. 2018. godine, što govori da crnogorski osiguravači jačaju svoj kapital u odnosu na preuzete rizike iz poslovanja.

Posmatrano na tržišnom nivou, pokrivenost MCR kao odnos osnovnih prihvatljivih sopstvenih sredstava i iznosa minimalnog zahtijevanog kapitala, iznosi 228,83%. Kod životnih osiguravača predmetni pokazatelj iznosi 152,82%, a kod neživotnih osiguravača 287,85%.

Imajući u vidu potrebu da se, prije pune implementacije novog regulatornog okvira Solventnost II u Crnoj Gori, osiguravajuća društva adekvatno pripreme i prilagode kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima Solventnosti II, Agencija planira da sljedeću - treću studiju kvantitativnih uticaja sprovede u 2025. godini, na osnovu podataka društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. 12. 2024. godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - februarski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Valentini Vujović, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Informacija o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik

Informaciju o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik možete preuzeti OVDJE.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map