ANO vijesti

Obavještenje: Skupština Crne Gore donijela je Odluku o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, imenovala je Branka Vujovića za predsjedinka Savjeta Agencije za nadzor osiguranja odlukom o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja broj 00-74/16-14/1. Odluku, objavljenu u Službenom listu CG br. 41/2016 od 06. 07. 2016. godine možete pogledati ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

1Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici FMA i Agencije za nadzor osiguranja su razmijenili informacije o  trendovima na tržištu osiguranja u 2015. i 2016. godini i o aktuelnim pitanjima i izazovima u radu supervizora, među kojima se kao najznačajnije izdvaja primjena directive Solvency II koja je u Evropskoj Uniji  počela 1. januara 2016. godine.

Na sastanku je takođe razgovarano i o poslovanju društava za osiguranje  u vlasništvu austrijskih grupa koja posluju u Crnoj Gori  i o daljem razvoju saradnje dva supervizora, naročito u vidu planiranog zajedničkog neposrednog nadzora.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 055/15 od 30.09.2015, 058/15 od 09.10.2015, 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 11. maja 2016. godine u Zagrebu u organizaciji zagrebačkog „Instituta za osiguranje“. Glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, g-din Branko Barjaktarović je na Konferenciji održao prezentaciju aktuelnosti sa tržišta osiguranja Crne Gore, prakse nadzora tržišta osiguranja i ključnih izazova Agencije u narednom periodu. Pored navedenog, g-din Barjaktarović je učestvovao i na panel diskusiji koja je za temu imala izazove koji se postavljaju pred regionalne supervizore osiguranja u svijetlu EU Direktive Solventnost II. 

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu", koji je održan od 19-22. maja 2016. godine na Zlatiboru. Pomoćnik direktora Agencije, g-đa Lidija Drobnjak, prvog dana Simpozijuma održala je prezentaciju na temu "Značaj nadzora za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Crne Gore". Pored plenarnog dijela, učesnici su imali priliku da prisustvuju okruglom stolu i razmijene iskustva na temu "ORSA i kako je primijeniti u Srbiji". Organizatori Simpozijuma su Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije.

Saopštenje: Predstavnici Agencije, Danilo Vujanović i Pavle Radonjić, prisustvovali su 11. zasijedanju konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralnoistočne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

Predstavnici Agencije, Danilo Vujanović i Pavle Radonjić, prisustvovali su 11. zasijedanju konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralnoistočne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 16. maja 2016. godine u Varšavi, u organizaciji Poljskog supervizora u oblasti finansija (KNF).

Na konferenciji se razgovaralo o sljedećim temama:

·         kontrola prozivoda osiguranja i upravljanje

·         izazovi u primjeni mjera supervizora

·         direktno rješavanje odštetnih zahtjeva

·         upravljanje likvidnošću društva za osiguranje;

Konferenciji su prisustvovali predstavnici velikog broja institucija nadležnih za nadzor u oblasti osiguranja u ovim regionima, kojom prilikom su razmjenjivana dosadašnja iskustva i izazovi koji stoje pred regulatorima u predstojećem periodu.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještavaju se kandidati koji su u ponedeljak, 30. 05. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 06. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Marijom Jovićević, na broj telefona  +382 20 513 502.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Stručni ispit će se održati dana 30. maja 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije.

NAPOMENA: 

Obavještavaju se sva lica koja su, polaganjem stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, održanog 30. 11. 2015. godine,  stekla pravo na ponovno polaganje DIJELA stručnog ispita, mogu ovo pravo iskoristiti  jedino u ovom ispitnom roku.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map